Norsk gynekologisk forening

Aktuelt

FUGOtek!

Vi har lansert et FUGOtek på nettsidene, med en oversikt over aktuelle podkaster med tema fra ulike områder innenfor gynekologi, obstetrikk eller andre deler av medisinen.
12. februar 2021