Norsk gynekologisk forening

FUGO-styret

FUGO-styret 2009

17. august 2011

Sissel Oversand

Leder

Representant til ENTOG

Kvinneklinikken

Oslo Universitetssykehus, avd, Ullevål

 

Ane Gerda Zahl Ericsson

Nest-leder

Representant til NGF-styret og ENTOG

Gyn/Obst avdeling

Hønefoss Sykehus

 

Marte Myhre

 Sekretær

Representant til NFYOG

Gyn/Obst avdeling

Hønefoss sykehus

 

 

Christian Tappert 

Kasserer

 

Kursansvarlig

Kvinneklinikken

St Olav Hospital

 

 

Vilde R. Lehland

 Styremedlem

 

Representant til NFYOG

Gyn/Obst avdeling

Sørlandet Sykehus, avd. Arendal

 

 

Erik Andreas Torkildsen 

Styremedlem

 

Representant til NGF-styret (vara) og PWG.

Nettansvarlig

Kvinneklinikken

Stavanger Universitessjukehus

 

fugo-styret-2009

Sissel Oversand, Vilde R. Lehland, Erik Andreas Torkildsen, Christian Tappert, Marte Myhre og Ane Gerda Zahl Ericsson..