Norsk gynekologisk forening

Fugotek

Kunnskapsbasert praksis

9. juni 2020

●     Anvending av kunnskapsbasert praksis (jama users’ guide to the medical litterature, mars 2009)

●     Non-inferiority trials (jama users’ guide to the medical litterature, feb 2020)

●     “Medical reversals” (Plenary session, oktober 2018)