Norsk gynekologisk forening

FUGOtek

Medisinsk historie

9. juni 2020

●     Medisinske tenkemåtar, ei evolusjonshistorie (Jama network: conversations with dr Bauchner, februar 2020)