Norsk gynekologisk forening

FUGOtek

Obstetrikk

9. juni 2020

●    Temaside: Setefødsel

●    Medisinske brystkomplikasjoner ved amming (PDF)

●    Postpartumdepresjon (BMJ best practice, jan 2020)

●    DIC

●  Blodtransfusjon og den dødelege triaden

●  Placentaundersøking

●  Sengeleie

●  ARDS i graviditet

●  Operativ vaginal forløysing

  • Grundig og systematisk gjennomgang av operativ vaginal forløysing i stil som likner teorien i ALSO-kurset.
    Merk at anbefalinga deira mot profylaktisk episiotomi er motsatt av det ein anbefaler i Norge. Her ska dul ha ein grunn til ikkje å leggja ein episiotomi ved vakuum eller tang.
  • Ca 26 min
  • https://creogsovercoffee.podbean.com/e/episode-83-operative-vaginal-birth/

●  Sheehan´s syndrom (anterior hypofysesvikt) etter postpartumblødning

●  Mitralstenose i fødsel

●  Diabetisk ketoacidose

●  Sepsis hjå gravide

●  Tyroideasjukdom i graviditet

●  Perimortem-keisarsnitt (the critical care obstetrics podcast, juli 2020)

●  Invasiv placentering (Dr Chapa´s clinical pearls, juni 2020)

●  Makrosomi  (Dr Chapa´s clinical pearls, juni 2020)

●  Trening og graviditet (Dr Chapa´s clinical pearls, april 2020)

●  The deeply impacted fetal head (Dr Chapa´s clinical pearls, september 2020)

●  Preeklampsi – ein kasuistikk (the critical care obstetrics podcast, juli 2020)

●  Obstetrisk anestesi (CREOGS over coffee, juni 2020)