Norsk gynekologisk forening

Kampanjer

Trygge hender

Strukturert utdanning av LIS i fødselsmekanikk og praktisk obstetrikk
20. juni 2022

Beskrivelse av kampanjen

Kampanjen «I trygge hender» har utgangspunkt i Johanne Kolvik Iversens GETPRO – “Guided Expertise; Training Program in Obstetrics”. Dette programmet instruerer i fødselsmekanikk, palpasjon av fosterhodet under fødsel, vakuum- og tangforløsning, forløsning av seteleie og tvillinger. Dr. Iversen har personlig instruert LIS på Haukeland og på Ullevål i dette opplegget med gode tilbakemeldinger. Kampanjen ønsker å bringe denne kunnskapen til hele Norge, og gjøre materialet og undervisningen tilgjengelig for alle LIS, uansett hvor i Norge man jobber.

Planen er å først arrangere et «Train the trainer»-kurs, hvor overleger fra alle fødeavdelinger i Norge som utdanner LIS skal undervises og bli sertifiserte instruktører av «I trygge hender»-materialet. Kurset er tenkt arrangert i månedsskiftet september/oktober. Overlegene drar deretter tilbake til sine respektive avdelinger og formidler den praktiske kunnskapen i en-til-en instruksjon av hver enkelt LIS.

Den teoretiske kunnskapen skal formidles LIS gjennom videoer laget av Dr. Iversen. Videoene er delt inn i tre moduler, som er som følger:

  • Modul 1: Fødselsmekanikk og strukturert klinisk undersøkelse
  • Modul 2: Operativ vaginal forløsning (inkl tang, vakuum, skulderdystoci, pudendal og manuell rotasjon)
  • Modul 3: Forløsning av seteleie & tvillinger

De forskjellige modulene vil bli sluppet på ulike tidspunkter gjennom sesongen 2022/2023, slik at man kan ha fokus på ett tema av gangen.

Når en LIS har vært gjennom hver enkelt modul, og fått tilhørende en-til-en instruksjon av den lokale instruktøren (overlege sertifisert på kurs), vil den aktuelle LIS være sertifisert i «Trygge hender».


Prosjektgruppen

Her kommer en oversikt over prosjektgruppen

Aslak Vimme Solhoff Catrine Størksen Per Kristen Teigen
(Bilde kommer) (Bilde kommer) (Bilde kommer)
Ansvarsområde Ansvarsområde Ansvarsområde