Hvordan gjennomføre "Trygge hender"

Det individuelle målet for LIS som gjennomfører Trygge hender, er å bli sertifisert i alle tre moduler. For å bli sertifisert i en enkelt modul, gjør man følgende:

 1. Les tilhørende kompendium
 2. Se tilhørende film
 3. Gjennomfør eksamen. Man må ha >85% riktig for å få bestått
 4. Informer din lokale “Trygge hender”-instruktør om gjennomført eksamen.
 5. Motta praktisk undervisning i avsatt tid med “Trygge hender”-instruktør.
 6. “Trygge hender”-instruktør melder aktuelle LIS til Prosjektgruppen, bekrefter gjennomført & godkjent praktisk undervisning.
 7. Aktuelle LIS er nå sertifisert i aktuelle modul.

For å bli offisielt sertifisert i “Trygge hender”, gjør man følgende: 

 1. Gjennomfør sertifisering i alle tre moduler.
 2. Informer “Trygge hender”-instruktør om gjennomført praktisk undervisning i alle moduler. (dette vil i praksis være utført ved gjennomført praktisk undervisning i modul 3).
 3. “Trygge hender”-instruktør informerer Eksaminator i Prosjektgruppen aktuelle LIS gjennomførelse av praktisk undervisning i alle moduler.
 4. LIS sertifisert i alle moduler er offisielt sertifisert i “Trygge hender”. 

Ytterligere regler: 

 • LIS må være sertifisert i foregående modul for å motta praktisk undervisning i aktuelle modul. Eksempel: En LIS kan ikke motta (eller bli sertifisert i) modul 2 om aktuelle LIS ikke er sertifisert i modul 1.