Norsk gynekologisk forening

Trygge hender

Modul 1

Fødselsmekanikk og strukturert klinisk undersøkelse
20. juni 2022

Modul 1 lanseres 1. november 2022