Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk gynekologisk forening

2015

Styremøte 23.11.15

9. mai 2016

 

 

STYREMØTE FUGO 23.11.15, LEGENES HUS

 Tilstede: Tiril Tingleff, Helene F Petersson, Cathrine Fiskum, Malin Døgl, Eirin Haugli Falch, Renee Waage

Ikke tilstede: Erica Hove, Thea Falkenberg-Mikkelsen, Camilla Kleveland

 

 1: Godkjenning av møteinnkalling - Helene

Godkjent

2: Godkjenning av styresmøteref fra 20.10 - Cathrine

Godkjent

3: Økonomi - Tiril

Budsjett for 2016 presenteres kort

4: Nettside - via mail fra Erica

Er nokså oppdatert.

Må endre at NFYOG utvekslingen til våren ikke blir i Istanbul, men i Torino.

Legge ut bilde av gammelt styre og publisere nytt styre.

Lenke til Oncolex (fra Radiumhospitalet). 

ENTOG-us om seksuell helse (fokus på seksuell helse i utdanningen) - legges ut som link på nettsiden vår. 

Tips om aktuelle facebook-grupper (bl.a ENTOG)

 

5: Evaluering av Perinatalogikurset /Kurs- via mail fra Thea/Helene

Gode tilbakemld (mye 4 og 5). 20 deltagere. 

Økonomi: Ca 1000,- i pluss, men har ikke finregnet på dette.

Neste år - legge kurset til dagen etterpå.

Forslag til tema neste kurs: uro-gyn, bekkenbunn, kunnskapshåndtering - kommende styre skal velge tema.

 

6: Gi Kniven Videre - Tiril

Kampanje avsluttet.

Rådata skal ligge ute en tidsbegrenset periode - ut november. 

Planlegger å publisere resultatene fra kampanjen i Tidsskrift fra DNLF + i Forum (etter oppfordring fra YLF-leder Mjåset). Materialet gjøres opp av Helene, Tiril og Marte Myhre Reigstad. 

Ortopeder ønsker å adoptere kampanjen. ØNH-legene er igang. Kirurgene på A-hus ønsker også å kjøre kampanje. I Sverige og Danmark skal kampanjen kjøres på nytt. Mulig vi bør tenke å kjøre en «spisset» kampanje her hjemme også om noen år. 

Oppfordre LIS-ansvarlig på hver avdeling å ta opp temaet på intern-undervisning (den PPP som foreligger) fex en gang hvert halvår. 

 

7: NFYOG/EBCOG - Helene og Tiril

NFYOG: 2 møter i året. I vår var det møte i København, Helene var der. Var møte i Uppsala nå i nov; der hadde vi ikke mulighet til å møte. 

Overordna arbeidsmål/oppgave: å harmonisere og strukturere utdanningen i de nordiske landene. Nå skal man se på laparoskopi-treningen/utdanningen.  Er ønskelig fra NFYOG med en uttalelse for hvordan dette er lagt opp her hjemme. Helene lager en uttalelse på vegne av FUGO (LISene i Norge). 

EBCOG: vi er representert med 2 repr på de årlige EBCOG generalforsamlingene, dette er samtidig med ENTOG-utvekslingen. 

Planlagt å søke om å få EBCOG-kongress i Bergen i 2020. 

 

8: NGF - via mail fra Elise

Intet spesielt nytt. 

 

9. Spesialistkomiteen - via mail fra Camilla

Går gjennom referat fra «Konferanse for fagmedisinske foreninger og Spesialistkomite-ledere» som ble holdt på Gardermoen 12.nov 2015.

FUGO synes det kunne vært interessant å få et IT-system for utdanningsløp. 

 

10. ENTOG utveksling 2016 - Helene

Planlagt utveksling i Istanbul i forbindelse med EBCOG-kongress (måtte vike for FN arrangement). Nå er utvekslingen og EBCOG-kongressen flyttet til Torino i Italia. 

Frist for å søke om utveksling er 31. januar. Alle LIS kan søke. 2 fra Norge drar. 

Erica står per nå som ENTOG/utvekslingsansvarlig. 

De som får reise på utveksling må levere artikkel til Gynekologen. 

 

11. Gynekologen - Cathrine

4 utgaver i året. 

«Ung og lovende» artikkel eller intervju. 

Format (bilde og tekst) må erfaringsmessig gjentas flere ganger til de som lager saker. 

 

12. Konstituering av nytt styre - Helene

6 styremedlemmer + vara. Må være 3 for å være beslutningsdyktige. 

Her er oppført foreløpige ønsker - det nye styret konstituerer seg selv på neste møte. 

Leder + ENTOG: 

Nestleder + ENTOG: Erica Hove

ENTOG utvekslingsansvarlig: Eirin Haugli Falch

Vara og spesialistkomiteen (valgt for 4 år): Camilla Kleveland

Kasserer: Tiril Tingleff

Sekretær: Eirin Haugli Falch

Gynekologen: Renee Waage (ønsket å være kontaktperson opp mot redaktør Agnethe Lund frem til konstitueringen iallfall). 

Endoskopiutvalget: Tiril Tingleff 

NGF-representant (sekretær i NGF-styret): Malin Døgl («permisjon» frem til sommeren 2016)

Vara NGF: Renee Waage 

Webansvarlig: Erica Hove 

Kursansvarlig: Thea Falkenberg-Mikkelsen

Kursansvarlig-assistent: Eirin Haugli Falch

NFYOG: Thea Falkenberg-Mikkelsen, Malin Døgl 

 

Eventuelt 

  • HUSK: Rekruttere LIS til vårmøte og årsmøte. 
  • Endoskopiutvalget: Tiril har vært med på Skype-møte.

3 tema ble tatt opp på møtet: LIS endoskopi-kurs på våren (i Oslo). Organisere overlege endoskopi-kurs - skal arr første gang høst 2016 eller vår 2017. Endoskopiregisteret: er egentlig bestemt at det skal være innmelding/registrering fra hele landet (har fått status Nasjonalt register). Per nå blir 20% av alle laparoskopiske operasjoner registrert. 

  • Helene informerte litt om eksamen og sertifisering i andre nordiske land.
  • Snakker endel om struktur på utdanning. Ønske fra Renee om at FUGO kan jobbe og engasjere seg i planer for utdanningsforløp. 

 

 

Neste møte: 

Primo februar (fredag 5.2) 2016. 

Eirin booker rom. 

 

 

 

 

 

Referent Cathrine Fiskum.