Norsk gynekologisk forening

Relevante lenker

Aktuelle facebooksider

Søk på navnet nevnt i klammer nedenfor, og bli medlem for å følge med på hva som skjer i din spesialisering:
14. februar 2016

"FUGO" - FUGO har en egen Facebook-gruppe, hvor mye av kommunikasjonen med medlemmene foregår. Alle utdanningskandidater oppfordres til å bli med i gruppen!

"ENTOG" - Oppdateringer og nyheter fra den europeiske foreningen 

"YLF" - Yngre legers forening. Oppdateringer og nyheter fra hva som foregår av relevante ting for livet som LIS i Norge.