Klippe sirkel

Youtube/vimeo player..

Klippe sirkel (< 4 minutter)

Læringsmål: Bimanuell trening, presis bruk av saks.

Utstyr: To 10 x 10 cm kompresser hvor den ene har en svart sirkel tegnet, 2,5 cm i radius, med 3 mm svart strek. En nåleholder/fattetang, en saks.

Startoppstilling: Legg kompressene oppå hverandre midt i øvingsboksen med den svarte sirkelen øverst. Fest kantene til underlaget med teip. Start med begge instrumentene synlig i nedre del av feltet.

Utførelse: Ta tak i kompressen med instrumentet og klipp ut den svarte sirkelen. Du skal klippe på den svarte streken.

Feil: Du skal kun klippe i det øverste laget. Unngå å klippe på innsiden av den svarte streken - det skal være en jevn svart strek på den utklippede sirkelen.

Sert 1 øvelse 4 startoppstilling

Startoppstilling

Sert 1 øvelse 4 bilde fra øvelsen

Bilde fra øvelsen

Sert 1 øvelse 4 eksempel på feil

Eksempel på feil