Sutur av vaginaltopp

Youtube/vimeo player..

Sutur av vaginaltopp (< 15 minutter)

Læringsmål: Bimanuell trening, vinkling av nål og nåleholdere.

Utstyr: 2 svamper, teip, 1 sutur med middels stor krum nål (f.eks. Novosyn 0 eller tilsvarende). Klipp til trådlengde 30 cm. To nåleholdere.

Startoppstilling: Teip svampene sammen i den ene enden, samt fest den nederste svampen til underlaget. Nålen legges flatt på underlaget foran svampen. Start med begge nåleholderne synlig i nedre del av feltet.

Utførelse: Lag en kirurgisk knute ved å feste øvre del av svampen til den nedre delen. Lag en fortløpende sutur med totalt 4 suturer, hvor nålespissen peker mot midten hele veien, dvs. at du må vinkle nålespissen motsatt vei når du er halvveis. På den siste suturen låser du tråden.

Feil: Du kan ikke ta øvre og nedre del av svampen i ett tak. Instruktør sjekker at første knuten er stram.

Sert 2 øvelse 5 startoppstilling

Startoppstilling

Sert 2 øvelse 5 spiss mot venstre.

Spiss mot venstre

Sert 2 øvelse 5 spiss mot høyre

Spiss mot høyre