Generalforsamling ENTOG

ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) sin generalforsamling gikk av stabelen torsdag 8. mars.

ENTOG er, som dere nok forstår av navnet, en slags europeisk FUGO og best kjent i Norge for utvekslingen de arrangerer hvert år. I år var det Arnbjørn Skadsem og Marte Westvik som reiste fra Norge – utvalgt blant veldig gode søkere. De oppholdt seg 3 dager i hhv Marseilles og Lille. Mer om oppholdet kan dere lese i en egen artikkel i en utgave av Gynekologen som kommer senere i år. Jeg deltok på generalforsamlingen på vegne av FUGO. Det ser idyllisk ut å reise på kongress med baby, men jeg kan avsløre at det er for viderekomne mammaer (les: ikke for meg!). Bildet er tatt etter mye skrik og skrål!

Thea ENTOG

På generalforsamlingen ble det presentert to store saker: Etableringen av en egen verdensomspennende organisasjon for LiS (World Association of Trainees in Obstetrics and Gynecology = WATOG) og lansering av en egen plattform for én til én utveksling. Når det gjelder sistnevnte sak, er dette et spennende prosjekt  som skal fasilitere utveksling på individnivå. Håpet er at engasjerte LiS over hele Europa skal melde seg som verter og at man skal oppnå en liten ”pool” av verter som andre LiS kan søke om å besøke. Helt konkret kan man se for seg at dersom man er spesielt interessert i for eksempel laparoskopi, kan man lete etter en vert som holder til på et sykehus hvor man er spesielt gode på dette. Eller kanskje vil man besøke en vert på en klinikk i Italia som kun driver med hormonbehandling for klimakterieplager? Det er mange spesialiserte, subspesialiserte og subsubspesialiserte klinikker der ute. Mer informasjon om utvekslingen finner dere på hjemmesiden til ENTOG http://entog.eu/one2one-exchange

Jeg er spent på om det er mange nok som melder seg til at det blir en suksess, men med litt tid og hjelp av jungeltelegrafen kan det bli riktig bra.

ENTOG-utveksling

Når det gjelder WATOG, kan man fort bli litt svett av alle nivåer det skal engasjeres på. Nå har vi foreninger på nasjonalt, nordisk, europeisk og verdensnivå. På den annen side er det naturlig at LiS-foreningene følger organisasjonskartet til hovedforeningene og det er helt klart mye vi kan lære av hverandre på verdensnivå også. Man kan fort bli navlebeskuende her i det relativt velfungerende nordlige Europa! Utfordringen blir å koordinere innsatsen som legges ned på de ulike nivåer og det følger vi spent med på videre. Det WATOG jobber med for øyeblikket, er kartlegging av ultralydtrening i de ulike landene. De har fått inn 1050 individuelle svar fra 68 ulike land på et distribuert spørreskjema. Publisering av resultatene er visst ikke langt unna og vi kommer tilbake med mer når konklusjonen foreligger. Hvis dere vil lese mer om WATOG, kan dere gå til hjemmesiden www.watog.org

Og sist, men ikke minst: ENTOG har fått et ny logo!

ENTOG-logo

Forfatter: Thea Falkenberg Mikkelsen, leder i FUGO