FUGO-lederen; juni 2005

V/Elisabeth Wik: Sommeren er sannsynligvis vel over når dette nummeret av Gynekologen leses, selv om disse linjene skrives når de første sommerdagene kom til Vestlandet denne sommeren.

Håper alle FUGO-medlemmene har kommet seg vel gjennom sommeren; både med tanke på travle avdelinger, kanskje uten innleide ferievikarer (?), og den velfortjente ferien før eller etter de travleste ukene.

Siden sist jeg skrev til medlemmene våre, har jeg deltatt på ett veldig bra seminar om leger og ledelse, i regi av styret i Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynaecologists (NFYOG). Flinke foredragsholdere fra Norge (Ole Berg), Danmark (Charlotte Wilken-Jensen), Sverige (Charlotta Levay) og Finland (Mats Brommels) var hentet inn. Seminaret ble holdt i Malmø. Påmeldingsavgiften (100 Euro) dekket kost og losji. FUGO kunne, ved hjelp av Norsk Gynekologisk Forening (NGF), dekket deltageravgiften for inntil 8-10 deltagere fra Norge. Deltagerne måtte bare dekke reisen selv.

Det ble sendt invitasjon til seminaret til alle landets gyn-avdelinger, for distribusjon til legene i spesialistutdanning. Bare en lege utenom tre styrerepresentanter fra FUGO meldte seg på seminaret. Hvorfor ikke flere??! Jeg tenker gjennom mulige forklaringer: Er det vanskelig å få permisjon til ett kurs som ikke er tellende til spesialiteten? Interesserer ikke tema? Ble det for dyrt (er vi leger i udanning blitt bortskjemte med de forholdsvis gode ordningene Legeforeningen, via Fond III, har for oss når det gjelder kursutdanning)? Kom ikke seminarinvitasjonen i din posthylle eller i din innboks i e-postleseren? Kanskje det er andre grunner til laber interesse for ett seminar av denne typen? Vil gjerne ha tilbakemeldinger og tips om hvordan få flere fra Norge med på seminarene i regi av NFYOG!

Vi tar med i evalueringen av kurset at det ikke ble søkt om godkjente timer til spesialiteten gyn/obst i Norge. Vi satser på å rette opp det til neste kurs arrangeres! - og håper å se flere av våre kollegaer på seminar i regi av NFYOG!

FUGO-styret har gjennom 2004/2005 forsøkt å lage en e-postliste over leger i spesialistutdanning i faget vårt. Først og fremst for å bruke den for å distribuere en spørreundersøkelse fra FUGO. Vi hadde også forhåpninger om å kunne bruke e-postadresselisten til å sende ut utdanningsnyttig info til de legene som var interessert i det.

Dessverre vil det alltid være fare for at en slik e-postliste er utdatert allerede før siste adressen kommer på listen (leger slutter, blir spesialister, bytter avdeling, nye leger kommer til). Dersom ordningen med å sende ut utdanningsnyttig info per e-post kommer i gang, må vi oppdatere adresselisten og satser på velvilje og god hjelp fra kollegaer ved landets avdelinger i innsamlings- og korrigeringsjobben!

FUGO følger med, sammen med NGF, på hvordan det går med deltagelsen av leger i utdanning på årets NGF-Årsmøte, når møtet ikke gir tellende timer til utdannelsen. Siste ord i debatten om industriens deltagelse er trolig ikke sagt. Legeforenings Landsmøte strammet ytterligere inn på forholdet mellom legers arrangement og legemiddelindustriens medvirkning i disse. Dette vil kanskje også få følger for NGF sitt samarbeid med industrien? Se Pepes kommentar til dette på NGF sine nettsider. Har FUGO-medlemmene meninger om saken; bring argumentene på bordet! - engasjer deg i debatten!

Ønsker med dette alle FUGO-medlemmer, som kommer til Stavanger, ett GODT ÅRSMØTE!