Leder Gynekologen nr 1

Kjære alle FUGO-medlemmer!

 

Et nytt år er i gang, og FUGO går inn i sitt  19. år som en av Norges få aktive fagmedisinske foreninger av og for leger i spesialisering. Jeg er stolt over å ta over stafettpinnen som leder for en forening med veldig dyktige og engasjerte styremedlemmer. Tusen takk til  tidligere styre som har lagt ned et solid arbeid som det er lett å bygge videre på.

 

Som tidligere har vi god geografisk spredning med representanter fra nord, vest, midt og øst, og fra både små, større og store sykehus. Det eneste vi mangler er menn!

 

Erica Hove  fortsetter som nestleder og webansvarlig, og Tiril Tingleff holder fortsatt sin støe hånd på økonomien som kasserer og vil være FUGO-representant i endoskopiutvalget. I spesialistkomitéen sitter Camilla Kleveland videre – et verv som er særdeles viktig i år når basen for ny spesialiseringsstruktur skal legges.

 

Av nye representanter  har vi fått med oss Malin Dögl fra Levanger som skal sitte som FUGO-representant i NGF, Eirin Haugli Falch fra UNN som er sekretær og kursleder og Renée Waage fra OUS som ansvarlig for FUGO-stoff her i Gynekologen.

 

FUGO har noen viktige år bak seg, hvor man blant annet har jobbet mye med ”Gi kniven videre”-prosjektet, som de fleste nok har vært en del av, eller i det minste hørt om. Jeg vil minne om at materiale fra dette prosjektet fortsatt ligger ute på hjemmesidene våre, og kan være fint å bruke selv om kampanjetiden er over. På hjemmesidene våre (www. legeforeningen.no/fugo) ligger det også utrolig mye annet nyttig – både for de nye i faget, og de mer erfarne. Jeg oppfordrer dere til å ta en titt,  spesielt under ”relevante lenker”!

 

Fokus dette året blir ny spesialiseringsstruktur.  Det lå et forslag på bordet fra helsedirektoratet for ny  spesialiseringsstruktur for alle spesialiteter, men det er nå forkastet, og man skal starte fra bunn igjen. Som utvekslingskandidat  på ENTOG- utveksling, møter man LISer fra hele Europa, og skjønner raskt at man er heldig stilt her i Norge. Vi har dyktige, velvillig innstilte overleger til å lære oss opp, og et system som gir oss både ansvar og utfordringer, men samtidig trygghet. Det skal vi ikke glemme i en hektisk hverdag og et spesialiseringsløp som man trygt kan si er noe ustrukturert og lite forutsigbart.  Alt kan alltid gjøres bedre, og hvis man har synspunkter på hvordan, er dette tiden å komme med det. Ta gjerne kontakt med meg direkte!

 

Parallelt med dette kommer vi som tidligere år til å arrangere forkurs i forbindelse med NGFs årsmøte i uke 43. På forrige års generalforsamling var det tydelig stemning for et kurs innen urogynekologi/bekkenbunn, og det tar vi sikte på få til. Vi har allerede fått signaler fra A-hus om at de er positivt innstilte!

 

Vi i styret gleder oss til å jobbe videre for og med dere!