Leder Gynekologen nr 2

2017 er godt i gang og som nevnt før har fokus for FUGO i år vært den nye spesialistutdanningen. Jeg har skrevet om det før og kan bare gjenta at det blir svært spennende å se hvor dette bærer. Den nye strukturen vil endre hverdagen for fremtidige LiSer betraktelig – jeg krysser alle fingre for at det blir til det bedre. Det som uansett er gledelig, er at det har vært så mye engasjement rundt saken i alle ledd i foreningen vår. Alt fra helt nye LiSer til avdelingsoverleger til veteraner har engasjert seg, og uansett hva som blir utfallet når helsedirektoratet kommer med sine anbefalinger, er dette vårt momentum til å gjøre utdanningen vår på de enkelte utdanningsstedene bedre. Vi i FUGO-styret lover å følge tett opp videre og være på ballen når man planlegger oppstart av ny ordning. Det kommer til å kreve samarbeid med alle dere der ute! Jeg har skrevet en artikkel i denne utgaven av Gynekologen om prosessen og det vi så langt vet om hva som kommer til å bli endringer i den nye utdanningsstrukturen. Jeg oppfordrer alle til å lese den for å få en større forståelse og kunne engasjere seg når implementering nærmer seg mer. Kom gjerne med spørsmål eller råd til oss i styret hvis det er noe dere synes er viktig at kommer frem.

Det sedvanlige FUGO-arbeidet går selvfølgelig også sin gang. ENTOG-utvekslingen i år foregår i Slovenia, og når dere mottar dette bladet er nok årets deltakere Hilde Sellevoll og Karoline Sunnarvik-Ween på plass igjen i Norge med nye erfaringer å bringe med seg inn i den norske hverdagen. Neste års utveksling er i deilige Frankrike og jeg kan ikke skjønne annet enn at det må lokke norske LiSer til å spisse pennen og forberede gode søknader. Søknadsfrist er som alltid 31 januar, så dere har god tidJ

Kursansvarlig Anders har gjort en stor jobb med å få i stand det som ligger an til å bli et utrolig spennende kurs før årsmøtet i Stavanger i oktober. Dette året blir tema ”Myomer”, og vi får blant annet høre om billeddiagnostikk med ultralyd, inkludert 3D, differensialdiagnostikk opp mot sarkom og myomers konsekvens for svangerskap og for fertilitet. Selvfølgelig blir også en stor del viet behandlingsformer og hvilke faktorer som teller mest når man velger en behandlingsform fremfor en annen. Det er sjelden man får sjansen til å fordype seg i et tema på denne måten, og vi håper og tror det vil fenge. Dere melder dere på via Legeforeningens kurssider. Husk at man også får dekket reiseutgifter til og fra årsmøtet ved å være med på kurs – en utgift som er vanskelig å få dekket ellers. En av årsakene til at FUGO startet med å arrangere disse kursene var nettopp å øke LiS-deltakelsen på årsmøtet, og vi håper at LiS benytter seg av denne anledningen, og at avdelingene legger til rette for at LiS kan delta på årsmøtet. Det er faglig spennende og sosialt er det et høydepunkt.

Men høsten er heldigvis fortsatt langt unna. Nå nærmer sommeren seg – en hektisk tid for alle oss LiSer som jobber og svetter på fødeavdelingene. Jeg håper dere også får gode ferieuker hvor batteriene kan lades. Det trenger vi når høsten setter inn igjen. Og hvis dere har batterier som er ladet litt ekstra godt og har overskudd, så ta gjerne kontakt med en av oss i styret via Facebook eller mail og forhør dere litt om styrearbeid og mulighet for verv i FUGO. Flere av årets styremedlemmer har sittet tiden ut og vi trenger nye krefter. Det er et veldig spennende arbeid, og ikke minst får man sjansen til å bli kjent med engasjerte gynekologspirer og ferdige gynekologer i hele Norge. Å være med i FUGO beriker min LiS-tid veldig og gir helt andre perspektiver i hverdagen. Det kan ikke annet enn varmt anbefales. Med det ønskes dere alle en riktig god sommer!