Leder Gynekologen nr 3

Høsten er her og årsmøtet nærmer seg med stormskritt. For FUGO er dette et  høydepunkt hvor vi i tillegg til å møte medlemmene våre, arrangerer det årvisse kurset om et aktuelt emne, gjerne foreslått av våre medlemmer. Fjorårets kurs i urogynekologi ble en stor suksess, og vi håper på gjentakelse i år. Alt ligger til rette for en vellykket dag: Tema er myomer, og som jeg skrev i min forrige leder går vi grundig til verks med dyktige forelesere som tar for seg temaer som  billeddiagnostikk med ultralyd, inkludert 3D, differensialdiagnostikk opp mot sarkom, myomers konsekvens for svangerskap og for fertilitet, behandlingsformer og hvilke faktorer som teller mest når man velger en behandlingsform fremfor en annen. Det er et privilegium å kunne vie en hel dag til virkelig å kunne fordype seg i et emne på denne måten. Anders Einum styrer forberedelsene med stø hånd.

Ellers denne høsten jobber vi videre med ny spesialiseringsstruktur. Helsedirektoratet har nå strukturert alle svarene som ble gitt i høringen i april og læringsmålene er tilbake hos spesialiseringskomitéen for gjennomgang. Ved første gjennomlesning, kan det virke som om man ikke har tatt inn antallbaserte læringsmål, slik et samlet fagmiljø har krevet. Det er i så fall en liten skandale. Det som må trekkes fram som positivt, er at dette forslaget fra H-dir kommer allerede nå, slik at man har hele høsten til å jobbe videre for dette, og for andre viktige momenter. Endelige læringsmål skal foreligge i desember, og ny ordning implementeres fra mars 2019. Læringsmålene er det hele den nye ordningen skal dreies rundt, og det er altavgjørende at disse blir bra. Jeg takker LiS over hele landet som har engasjert seg, både hva gjelder innspill til læringsmål, og mer personlige hjertesukk hva gjelder overgangsordninger og annet.

LiS engasjerer seg per mail og med personlige henvendelser, men også gjennom Facebook. Facebooksiden vår har eksistert i et knapt år og har i skrivende stund 260 medlemmer. Det er et godt supplement til websidene, hvor vi opplever å nå gjennom til medlemmene på en god måte, og hvor veldig mange LiS har vært aktive. Her har vi lagt ut alle dokumenter som er produsert i forbindelse med ny spesialiseringsstruktur, slik at det skulle være rikelig med anledning for LiS å komme med innspill, hvilket også flere har gjort.  Det er også en side hvor medlemmer har utvekslet erfaringer med prosedyrer og sedvaner på de ulike sykehusavdelingene, og hvor flere har fått bistand til mer prosaiske problemer som å finne hand outs fra kurs og annet.

På fjorårets generalforsamling var det oppslutning om en ny kampanje for bedre veiledning. Imidlertid har vi sett at det er hensiktsmessig å avvente ny spesialiseringsstruktur, før en slik omfattende kampanje planlegges. Isteden planlegger vi en ny kampanje innen endoskopisertifisering på modell av sertifiseringsprogrammet som er utviklet i Tønsberg. Marianne Omtvedt har vært sentral i utviklingen av programmet, er nyvalgt medlem i Nordic Society of Gynecological Endoscopy, NSGE, og er tatt inn i FUGO-styret det siste halvåret, da Erica Hove har fratrådt på grunn av skifte av spesialitet. Hun vil være ansvarlig for kampanjen, selvfølgelig i nært samarbeid med resten av oss i styret, og eventuelt andre interesserte. Vi er heldige som er del av et svært aktivt fagmiljø, med utrolig mange engasjerte leger innen så mange felt og jeg gleder meg stort til fortsettelsen. Ha et riktig godt årsmøte!