FUGO-styret 2005

Leder og medlem av Spesialitetskomiteen
Navn: Elisabeth Wik
Arbeid: KK, Haukeland Universitetssykehus
Privatadresse: Lappen 28, 5009 BERGEN
Telefon: 55 55 84 92 (priv) 97 53 92 96 (mob) 55 97 42 00(arb)
e-post: elisawik@online.no

 

NFYOG/ENTOG-representant
Navn: Kevin Sunde Oppegaard
Arbeid: KK, Sørlandet Sykehus Kristiansand, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand S
Privatadresse: Henrik Wergelandsgate 17 A, 4612 Kristiansand S
Telefon: 38 04 20 06 (priv) 98 64 44 05(mob)
e-post: titch@online.no

 

Representant i NGF-styret
Navn: Birgitte Kahrs
Arbeid: KK, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Privatadresse: Lerkeveien 5, 7072 Heimdal
Telefon: 72 89 24 44 (priv) 41 55 54 02 (mob)
e-post: birgitte.kahrs@stolav.no

 

PWG-representant og nettmedarbeider
Navn: Solhild Stridsklev
Arbeid: KK, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
Privatadresse: Elgsetergt. 58 A
Telefon: 73 93 53 71 (priv) 98 28 71 76 (mob) 73 86 80 00 (arb)
E-post: solhild.stridsklev@stolav.no

 

Kasserer og redaksjonsmedlem i Gynekologen
Navn: Gun Lisbet Opheim
Arbeid: KK, Akershus Universitetssykehus
Privatadresse: Hoffsveien 43 B, 0377 OSLO
Telefon: 22 51 29 88 (priv) 91 33 77 67 (mob) 67928800 (arb)
e-post: glopheim@gmail.com

Sekretær
Navn: Mariann Eidet
Arbeid: Kir.avd., Sørlandet sykehus Kristiansand. Serviceboks 416,4604 Kristiansand S
Privatadresse: Prestheia 65, 4633 Kristiansand S
Telefon: 38 07 20 05 (priv) 90 03 94 84 (mob) 38 07 38 20 (arb)
e-post: mariann.eidet@sshf.no