FUGO styret 2007


Leder og representant i NGF styret:
Solhild Stridsklev, KK St. Olavs hospital
 
Kasserer og nestleder:
Ane Gerda Zahl Eriksson, KK Hønefoss sykehus
 
NFYOG ansvarlig:
Stig Alexander Rekkedal Hill, KK Haukeland sykehus
 
NFYOG/ENTOG ansvarlig:
Vilde Rasdal Lehland, KK Arendal sykehus
 
Sekretær, PWG representant og nettansvarlig:
Elisabeth Berge Nilsen, KK Stavanger Universitetssykehus
 
Ansvarlig for Gynekologen og nettmedarbeider:
Sissel Oversand, KK Ullevål sykehus