FUGO-styret 2008

 

 Leder.
Representant ENTOG og kursansvarlig:

Solhild Stridsklev
KK St. Olavs hospital

Nestleder.
Representant til NGF-styret:

Ane Gerda Zahl Ericsson
KK Hønefoss sykehus

Sekretær.
Representant til NFYOG:

Stig Alexander Rekkedal Hill
KK Haukeland Universitetssjukehus (pt: kirurgisk avd, Haukeland Universitetssjukehus)

Kasserer.
Nettmedarbeider:
Sissel Oversand
KK Ullevål sykehus


Styremedlem.
Representant til NFYOG:

Vilde Rasdal Lehland
KK Sørlandet Sykehus, avd. Arendal

Styremedlem.
Representant til PWG, nettansvarlig og vara til NGF-styret:
Erik Andreas Torkildsen,
KK Stavanger Universitetssjukehus (pt: kirurgisk avd, Voss Sjukehus)

fugo-styret-2008

 Sissel Oversand, Erik Andreas Torkildsen, Vilde Lehland, Solhild Stridsklev, Ane Gerd Zahl Ericsson og Stig Hill