FUGO-styret 2024


Mina Eskeland
Arbeidssted: Nordlandssykehuset Bodø 2021 - 2022. Oslo universitetssykehus 01.08.22 - d.d.

Verv i FUGO: Leder, Gynekologen, Utdanningsprisen

Mail: m.eskeland@hotmail.com

Morten Kvello

Arbeidssted: Sex og samfunn 2020. Sørlandet sykehus Kristiansand 2020 - 2022. Oslo Universitetssykehus 2022 - d.d.

Verv i FUGO: NGF-representant

Mail: m.kvello@gmail.com

Siri Juliebø-Jones

Arbeidssted: Nordlandssykehuset Bodø nov 2018 - aug 2019. Sykehuset Telemark HF aug 2019-februar 2021. Haukeland universitetssykehus mars 2021 - d.dd

Verv i FUGO: ENTOG, Kasserer

Mail: siri.overeng.juliebo@helsebergen.no

Are Larsen
Arbeidssted: Ringerike Sykehus feb 2022 - okt 2022. Skien sykehus nov 2022 - d.d. 

Verv i FUGO: Nestleder, NFYOG, Endoskopiutvalg

Mail: are.larsen@outlook.com

Sukhjeet Bains

Arbeidssted: Arendal sykehus 2021 - 2022. Drammen sykehus 2022 - d.d. 

Verv i FUGO: ENTOG, Fugotek, Webansvarlig

Mail: sukhjeetkb@gmail.com

Rannveig Stokke

Arbeidssted: Skien sykehus - d.d. 

Verv i FUGO: Sekretær, Gynekologen, Kursansvarlig 

Mail: Rannveig.Stokke@gmail.com 

 

Eilin Austreid

Arbeidssted: Stavanger universitetssykehus nov. 2018 - d.d.

Verv i FUGO: Kampanjeansvarlig, NFYOG

Mail: e.austreid@gmail.com