Introduksjon til nybegynnere

Velkommen til Gyn.Obs.faget

For at oppstarten til nytt fagfelt skal bli så god som mulig, har vi laget dette nybegynnerheftet. Hensikten er å gi svar på de vanligste spørsmålene som melder seg i løpet av de første ukene i en gynekologisk avdeling. Det være seg om du er nyansatt LIS eller ferievikar. Heftet ble opprinnelig laget i 2010 av LISene Tone Tjørnhom, Maiken Svendsen og Camilla Hellum ved Stavanger Universitetssykehus. FUGO takker for at vi får bruke dette arbeidet som et utgangspunkt. For at alle nye LISer i gyn.faget skal få gleden av heftet, har FUGO gjort noen endringer, slik at heftet skal passe for alle. Det vil alltid være lokale variasjoner, følg retningslinjene der du jobber. 

Norsk gynekologisk forening (NGF) har gode faglige, nasjonale veiledere. Linker til disse finnes på NGF's nettsider. Vi anbefaler disse på det sterkeste. 

Vi ønsker deg lykke til, og velkommen med på laget!

 

Mvh dine kolleger!