Fire perler på rad

Youtube/vimeo player..

Fire perler på rad (< 3 minutter)

Læringsmål: Bimanuell trening, øye-hånd-koordinasjon, presisjon.

Utstyr: Perleplate med to rader markert med 4 prikker, 6 perler. To fattetenger.

Startoppstilling: Teip fast perleplaten til underlaget og plasser den slik at de to markerte radene står vertikalt. Plasser 4 perler på de 4 svarte prikkene på høyre side. Plasser de to reserveperlene på øvre del av perleplaten. Start med begge fattetengene synlig i nedre del av feltet.

Utførelse: Løft en perle på høyre rad med instrumentet i høyre hånd, ta imot perlen med instrumentet i venstre hånd og plasser den på en valgfri svart prikk på raden til venstre. Gjentas til alle perlene er flyttet fra høyre til venstre side. Gjør det samme motsatt vei, men start da med instrumentet i venstre hånd, ta imot med instrumentet i høyre hånd.

Feil: Dersom du mister en perle løftes den opp igjen med instrumentet som mistet perlen og du fortsetter øvelsen. Faller perlene utenfor rekkevidde eller synsvidde, kan du bruke inntil to reserveperler.

Sert 1 øvelse 1, startoppstilling.

Startoppstilling

Sert 1 øvelse 1 bilde fra øvelsen

Bilde fra øvelsen