Prikketesten

Youtube/vimeo player..

Prikketesten (< 8 minutter)

Læringsmål: Bimanuell trening, vinkling av nål og nåleholdere.

Utstyr: 1 svamp, teip, tusj, 1 sutur med middels stor krum nål (f.eks. Novosyn 0 eller tilsvarende). Klipp til trådlengde 25 cm. To nåleholdere, 1 saks.

Startoppstilling: Teip fast undersiden av svampen til underlaget. Marker opp to svarte prikker på 5 mm i diameter med 1 cm mellom, lag totalt fem rader. Fest nålen på svampen. Start med begge nåleholderne synlig i nedre del av feltet.

Utførelse: Plasser nålen i 90 graders vinkel i nåleholderen i din dominante hånd. Start på øverste linje og før spissen ned i den ene svarte prikken og ut av den andre. Dra tråden gjennom til det gjenstår ca. 1 cm på den ene siden, klipp tråden 1 cm lang på den andre siden. Gjenta det samme på rad 2. På rad 3 lager du en kirurgisk knute (2+1+1) og klipper tråden 1 cm kort. Gjenta samme på rad 4 og 5 som på rad 1 og 2.

Feil: Tråden må gå gjennom de svarte prikkene og ikke utenfor. Unngå å rive opp vevet i svampen. Instruktør sjekker at knuten er stram og at det ikke er mer enn to opprevede områder på svampen.

Sert 2 øvelse 3 startoppstilling

Startoppstilling

Sert 2 øvelse 3 bilde fra øvelsen

Bilde fra øvelsen

Sert 2 øvelse 3 sluttresultatet

Sluttresultat