Slalåm med krum nål mot klokka

Youtube/vimeo player..

Slalåm med krum nål mot klokka (<3 minutter)

Læringsmål: Bimanuell trening, vinkling av nål og nåleholdere.

Utstyr: Plate med 10 porter, 1 sutur med middels stor krum nål (f.eks. Novosyn 0 eller tilsvarende). Klipp til trådlengde 20 cm. To nåleholdere.

Startoppstilling: Teip fast platen til underlaget som vist på bildet. Nålen legges flatt foran første port. Start med begge instrumentene synlig i nedre del av feltet.

Utførelse: Løft opp nålen, plasser i 90 graders vinkel i nåleholderen og før den gjennomport 1-10 (mot klokka).

Feil: Dersom du mister nålen løftes den opp igjen og du fortsetter øvelsen.

Sert 2 øvelse 1, startoppstilling

Startoppstilling

Sert 2 øvelse 1, bilde fra øvelsen

Bilde fra øvelsen