Suturere med begge hender

Youtube/vimeo player..

Suturere med begge hender (< 6 minutter)

Læringsmål: Bimanuell trening, vinkling av nål og nåleholdere.

Utstyr: 1 svamp, teip, tusj, 1 sutur med middels stor krum nål (f.eks. Novosyn 0 eller tilsvarende). Klipp til trådlengde 25 cm. To nåleholdere, 1 saks.

Startoppstilling: Teip fast svampen til underlaget. Marker opp 2x2 svarte prikker på 5 mm i diameter med 1 cm mellom som vist på bildet. Fest nålen på svampen. Start med begge nåleholderne synlig i nedre del av feltet.

Utførelse:

  • 1) Plasser nålen i 90 graders vinkel i nåleholderen i høyre hånd. Start på venstre side av svampen og før spissen ned i prikken til høyre og ut av den venstre. Lag en kirurgisk knute (2+1+1) og klipp tråden kort.
  • 2) Plasser nålen i 90 graders vinkel i nåleholderen i venstre hånd. Start på høyre side av svampen og før spissen ned i den øvre prikken og ut av den nedre. Lag en kirurgisk knute (2+1+1) og klipp tråden kort.

Feil: Tråden må gå gjennom de svarte prikkene og ikke utenfor. Unngå å rive opp vevet i svampen. Instruktør sjekker at knuten er stram og at det ikke er mer enn ett opprevet område på svampen.

Sert 2 øvelse 4, startoppstilling

Startoppstilling

Sert 2 øvelse 4, bilde fra øvelsen.

Bilde fra øvelsen

Sert 2 øvelse 4 sluttresultatet

Sluttresultat