«Best Picture» - Sosiale Medier

  • Mange LIS har fått gjennomgått fødselsmekanikk med sin lokale ekspert i løpet av «Trygge hender». Denne prisen går til den fødeavdelingen som best har klart å fange entusiasmen rundt trening på «Trygge hender», engasjementet rundt konkurransen og evnen til å skape humor og treningsglede i egen avdeling.
  • Aktuelle bilder er valgt utifra innsendte bidrag fra «Trygge hender»-instruktørene på de lokale sitene, samt individuelle bidrag.
  • Bildene av «Trygge hender»-instruktører i internt forum, eller dirkete til fugo.tryggehender@gmail.com