NFYOG

Dette er den nordiske foreningen for leger i spesialisering.

NFYOG, Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynaecologists

I styret sitter to representanter fra hver av de nasjonale foreningene, som er OGU i Sverige, FYGO i Danmark, EGO i Finland og FUGO i Norge. I tillegg sitter 2 uavhengige islandske representanter I foreningen

Foreningen ble dannet på NFOG kongressen i Oslo 2000.

NFYOG har sitt medlemsmøte I forbindelse med NFOG kongressene og har 2-3 styremøter i året.

Formålet med foreningen er å fremme samarbeidet mellom leger i spesialistutdanning og yngre spesialister i de nordiske landene, samt arbeide for god utdanning innen spesialiteten.

De siste årene har NFYOG i samarbeid med Educational Committee (NFOG) organisert seminarer i København om utdanning. Neste år, 28.-29, april 2017, arrangeres et kurs i endokrinologi i Danmark.

Samarbeid på tvers av nordiske landegrenser er kjempeviktig! Det er for eksempel gjennom NFYOG at FUGO fikk idéen til Gi kniven videre-kampanjen, etter inspirasjon fra Danmark. En viktig funksjon for NFYOG er også å fungere som bindeledd for LiS som måtte være interesserte i å hospitere i et annet nordisk land.

Ved spørsmål om NFYOG, eller ved interesse for hospitering, kan man kontakte Thea Falkenberg Mikkelsen på theafm@yahoo.no