Generalforsamling 21.10.15

FORENING FOR UTDANNINGS-KANDIDATER I GYNEKOLOGI OG OBSTETRIKK (FUGO)

 

GENERALFORSAMLING 2015 

Scandic Ørnen Hotell, Bergen, 21.10.15 kl 17.30 - 18.10.                               

Godkjenning av innkalling.

Valg av møteleder: Helene Fjeldvik Peterson. 

Valg av referent: Cathrine Fiskum.

Agenda presentert ved møteleder.

Ingen innkomne saker fremlagt av medlemmene. 

Saker fremlagt av styret: Presentere resultater av «Gi kniven videre» (GKV) og FUGO-representant til Endoskopiutvalget. 

 

Presentasjon av årets styre

Møteleder presenterer.

  • Helene Fjeldvik Peterson: leder, ENTOG, NFYOG.
  • Erica Hove: nestleder, ENTOG og web-ansvarlig. 
  • Cathrine Fiskum: sekretær og Gynekologen.
  • Tiril Tingleff: kasserer og NFYOG.
  • Elise Thoresen Sletten: NGF-representant. 
  • Thea Falkenberg Mikkelsen: kursansvarlig.
  • Camilla Kleveland: Spesialistkomiteen, vara.  

Årsrapport 2014 presentert i Gynekologen

Møteleder presenterer. 

Ingen innsigelser, innspill eller kommentarer fra salen. 

 

Økonomi 

Tiril Tingleff presenterer.

Regnskap 2014

Budsjett på kr. 60000,- finansiert av NGF. I 2014 kr. 15000,- ekstra for å dekke utgifter i forbindelse med GKV. I tillegg finansierer NGF to kandidater til ENTOG utvekslingen årlig, inntil 15 000 kr.

Vi brukte kr. 28050,85,- av vanlig budsjett (bevisst bruk av så lite penger som mulig). Brukt kr. 4000,- fra GKV bevilgningen.

Godkjent ved akklamasjon. 

Budsjett 2015

Ligger an til å holde årets budsjett (på kr. 60000,-) - mulig kommer vi noe under på utgiftssiden, dette skyldes litt lite oppmøte på styremøtene og at endel arbeid er gjort via e-postutveksling. 

 

Budsjett 2016: 

Som tidligere år er der kr. 60000,- som er finansiert av NGF. I tillegg 15000,- til utveksling. Utgifter er som vanlig beregnet til styremøter og ENTOG/NFYOG-aktiviteter. Deltagelse i NFYOG-styret for to medlemmer finansieres av NFOG.

Godkjent ved akklamasjon. 

 

Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynecologists (NTYOG)

Tiril Tingleff presenterer.

Nordisk LIS-organisasjon under NFOG (Nordic Federation of societies of Obstetrics and Gynecology). Målene for organisasjonen presenteres. Det er bl.a herfra ideen om GKV kampanjen har kommet. Styret består av LIS fra hvert av de nordiske landene med styremøter 2-3 x per år. LIS arrangement annethvert år i forbindelse med NFOG-kongressene. Educational commiteé har arrangert to seminarer med fokus på utdanning hvor NFYOG-styret har bidratt. Finnes fond som man kan søke på for finansiering av diverse prosjekter hvis man har vært LIS i 2 år. Se ellers info på www.NFOG.org. 

 

European Networks for Trainees in Obstetrics ang Gynecology (ENTOG) 

Møteleder presenterer.

EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) er moderorganisasjon. ENTOG representeres av leder og nestleder i FUGO. ENTOG president er representant i EBCOG. 

ENTOG arbeider hovedsaklig med utveksling av utdanningskandidater mellom europeiske land. I tillegg består arbeidet med å få til harmonisering i de europeiske landene og lage curriculum/standariseringer. 

I 2015 var det 1 ukes utveksling i Utrecht i Nederland og det var 2 LIS fra Norge der. Utgifter dekkes av NGF.  

I 2016 er utvekslingen i Istanbul (i samband med EBCOG kongress). Søknadsfrist er 31.jan 2016 - LIS fra hele landet oppmuntres til å søke. Se FUGOs hjemmeside for mer info om dette. 

 

Norsk Gynekologisk Forening (NGF) 

Elise Thoresen Sletten presenterer.

Elise har vært FUGOs representant i 2014 og iår - FUGOs representant er sekretær samt et viktig bindeledd mellom NGF og FUGO. Styret for iår ble presentert. NGF har mange saker til høring og må komme med høringsuttalser. NFOG, EBCOG og FIGO (de internasjonaleorganisasjonene) ble kort presentert. Man har i NGF hatt diskusjon vedrørende vårmøtet - synd at ikke LIS møter der. Sannsynligvis er det fordi andre kurs prioriteres. NGF står bak veilederne, kvalitetsutvalget gjør arbeidet. Obstetrikk veileder oppdatert i 2014, kommer snart ny gynekologi veileder. LIS har vært medforfatter i obstetrikk-veilederen. Det er sett på om man kan lage felles retningslinjer i Norden. På nettsiden NFOG.org ligger blant annet endel retningslinjer fra de andre nordiske landene. 

 

 

«Gi kniven videre»

Tiril Tingleff presenterer.

Tilrettelagt for Norge etter inspirasjon fra Danmark og Sverige - kampanjen vedtatt på general-forsamlign i 2013. Hovedmålsetting: bedre utdanning av LIS innen kirurgiske ferdigheter. Fokus på LIS egenansvar, overlegens utdannings-ansvar og avdelingens ansvar gjennom tilrettelegging. Spørreundersøkelse før kampanjen og etter kampanjen. 1 versjon til alle LIS, 1 versjon til kontaktperson (LIS i utdanningsutvalget-utvalget) i hver avdeling. Laget informasjons-materiell - plakater og kort og buttons. Nå holder vi på å gjøre opp materiale. Registrert >4500 inngrep underveis; har registrert om LIS er hovedoperatør, tilstede eller ikke tilstede. Et utvalg av resultater presenteres på årsmøtet imorgen. Det er lagt ut råmateriale på FUGOs hjemmeside på legeforeningens side. Mål om å publisere de ferdige resultatene for eksempel i Tidsskriftet. ØNH-LIS og ortoped-LIS er interesserte å lage lignende kampanjer. 

 

Spesialistkomiteen

Møteleder presenterer.

FUGO har 1 representant i spesialistkomiteen + 1 LIS til.

 

Evaluering av årets kurs «Perinatalogi»

Thea Falkenberg Mikkelsen presenterer.

Gode tilbakemeldinger. Kurset ble ikke fyllt opp - dette skyldes muligens at det ikke var samme dag som årsmøtestart. Ønsker å fortsette med kurs også i årene som kommer. Har vært gode kurs og noen kurs har blitt tatt inn i kursprogrammet etter senere. 

 

Forslag tll neste års kurs

Kirurgiske basis ferdigheter. Bekkenbunnskirurgi/urogynekologi/bekkensmerter. Kunnskapshåndtering. Endokrinologi. Infertilitet. 

Bør holdes samme dag som FUGOs generalforsamling. 

 

Valg av nye styremedlemmer

Renee Waage - OUS (Ullevål) 

Malin Døgl - Levanger

Eirin Haugli Falch - UNN 

Tirill Tingleff - Ringerike sykehus ble gjenvalgt

 

Nevnte kandidater presenteres. Ingen flere meldt til valg og ingen benkeforslag. 

Velges ved akklamasjon uten innsigelser. 

 

Eventuelt

Resultater fra GKV ble presentert. 

FUGO skal ha 1 representant i Endoskopiutvalget.