Styremøte 03.09.15

Referat FUGO Styremøte

Torsdag 3.september 2015, Kl 17-21, ”Grisen”, Oslo

Tilstede: Thea Falkenberg-Mikkelsen, Tiril Tingleff, Helene F. Peterson

Møteleder/referent: Helene F.Peterson

 

1. Godkjenning av møteinnkalling (Helene)

Godkjent

 

2. Godkjenning av siste møtereferat (Helene)

Godkjenning med små endringer; lagt inn etterspurt navn Ole Anders Stensen. Slettet ”Mål for GKV…”

 

3. Økonomi (Tiril)

Inget nytt

 

4. Web sidene (per mail Erica)

Gamle saker må fjernes. Legge inn lenke til Perinatalogikurs, NoHype, ENTOG-utveksling Istanbul. Etterhver GKV.

 

5. Perinatalogi-kurset (Thea)

Per 28.08.15, 22 påmeldte. Frist for påmelding utvidet til 10.09.15. Styret må oppfordre til å søke lokalt samt sende ut ny medlemsmail. Dersom fortsatt mange ledige plasser vurdere å åpne for deltakelse for for eksempel jordmødre. Med 22 påmeldte går vi i null budsjettmessig.

Thea tar kontakt med LOK for: forslag på restaurant til kvelden etter kurset for deltakere, lunsjforslag/lokale, kaffebestilling, skjærebrett/kniver, vannmugger.

Forslag til gave foredragsholdere; te/kaffe/sjokolade (Thea)

Materiale fra DnLf+ navnelapper (Helene)

 

6. Gi kniven videre (Tiril)

Det var møte for noen uker siden med kontaktperson Ole Anders Stensen ved Legenes Hus. Resultater er under bearbeidelse. Vi har fått satt av 20 min ved Årsmøte for presentasjon ved Tiril. Mulighet for å sjekke hvert enkelt sykehus resultater bør legges ut på nettsiden rett før og annonseres under presentasjon. Artikkel i Gyenkologen nr. 3 under arbeid.

Godkjenner fra DnLf for å bruke noen av midlene til pris for sykehus med best progresjon. Forslag: lap.kurs/veiledningskurs på kvelden med påfølgende middag. Tiril hører igjen med DnLf for godkjenning.

 

7. NFYOG/EBCOG (Helene/Tiril)

NFYOG møte i København mai 2015, i forbindelse med NFOG møte med Educational Commitee. Helene deltok. Danmark/Sverige vurderer ny kampanjeperiode for GKV. Forslag fra president Munk om å arrangere nordis Lis seminar, ble ikke støttet av Norge gr.tidligere historie med svært få påmeldte (ble avlyst).

ENTOG møte med erfaringsutveksling av utdanning/feedback i de nordiske landene. Laparoskopisertifisering og eksamen ble diskutert. NGF er interessert i å innføre dette i Norge. Støttes av FUGO dersom det tilrettelegges for Lis.

Neste EBCOG møte arrangeres i Istanbul 2016.

 

8. NGF (Helene)

Helene stilte på NGF møtet i august. Hovedsak var Årsmøte. FUGO må få på plass ny representant innen 05.09, slik at det kan annonseres i Gynekologen før Generalforsamlingen. Forslag: Malin Døgl, Levanger, har sagt ja.

Trond M. Mickelsen presenterte forslag på nytt obligatorisk introduksjonskurs, erstatter Spesielle emner. Diskutert ved forrige FUGO møte. NGF støtter kurset. Innspill; øke basalkirugidelen på bekostning av UL i 3.trimester. Innspill fra FUGO om å forsøksvis arrangere kurset 2 ganger årlig ble støttet av NGF.

Invitasjon fra NGF og Endoskopiutvalget om å få en egen FUGO representant i Endoskopiutvalget som også sitter i YEP (Young Endoscopic Platform), da Guri Majak går ut i 2016. FUGO takker ja, men utvider ikke antall styremedlemmer i FUGO.

 

9. Spes kom – orientering om arbeid (per mail Camilla/Helene)

Camilla ikke tilstede. Se sak 8) introduksjonskurs

Trond M Michelsen kommer til FUGOs GF.

 

10. ENTOG utveksling (per mail Erica)

Utvekslingskandidatene som var i Nederland har ikke gitt tilbakemelding om de kommer til GF. Må minne om artikkel til Gynekologen nr.4 (Erica).

ENTOG utveksling 2016 i Istanbul. Annonsers på GF og på nettsidene.

 

11. Gynekologen (per mail Cathrine)

Ikke noe nytt fra Cathrine.

Ved Årsmøteutgaven fra FUGO: GKV (Tiril), leder, kursprogram, GF og formøte innkalling (Helene)

Gynekologen trenger et nytt redaksjonsmedlem, gjerne en Lis til.

 

12. Evt: (Helene)

1) Formøte til Årsmøte, program

17:30 – 18:10 Generalforsamling v/leder Helene Fjeldvik Peterson og FUGO-styret

18:15 – 19:00 Årsmøte: Foredrag av Christer Mjåset, leder YLF. Foredrag Trond Melbye Michelsen, leder Spesialistkomiteen.

Saksliste Generalforsamlingen:

1. Valg av dirigent og referent

2. Godkjenning av innkalling

3. Presentasjon av FUGO styret 2014

4. Årsrapport FUGO

5. Økonomi FUGO

6. Rapport fra NGF

7. Rapport fra internasjonalt arbeid: 1) ENTOG – 2) NFYOG

8. Saker fremlagt av styret

1. Gi Kniven Videre, resultater

2. FUGO representant til Endoskopiutvalget

9. Saker fra medlemmene

10. Valg av nytt FUGO-styre (Kandidater: Malin Døgl, Renee (OUS), Jørgen Perminow?, Ringerike?)

12. FUGO videre: Evaluering av årets kurs. Forslag til nye emner?

13. Eventuelt

Saker fra medlemmene til dagsorden må sendes til FUGO leder senest 4 uker før GF.

 

3)Lunsjsymposium med Astellas

Program/Invitasjon ferdig i dag fra Astellas. Sendes ut på medlemsmail. Helene hører med Elise om hun kan sende ut.

 

13. Neste styremøter:

20.10: Mellom forkurset og fellesmiddag.

21.10: frokostmøte på hotellet med forberedelse til GF.