Styremøte 10.04.15


Møtereferat styremøte FUGO

 Fredag 10.april 2015 kl 10 ‐16 Legenes Hus

Tilstede: Tiril Tingleff, Erica Hove, Helene Fjeldvik Peterson, Thea Falkenberg Mikkelsen, Cathrine Fiskum

Forfall: Elise Sletten, Camilla Kleveland (permisjon) Møteleder: Helene Fjeldvik Petersen
Referent: Cathrine Fiskum

1. Godkjenning av møteinnkalling v/Helene Godkjent

2. Godkjenning av siste møtereferat v/Helene Godkjent uten innsigelser og endringer

3. Økonomiv/Tiril
Ikke noe nytt siden sist. Tiril trenger kun sum per mail vedrørende refusjon av reiser i forbindelse med styremøter – Visma fører regnskapet.

4. Web sidene v/Erica
Bra websider, men bildene er borte (dette har vært et problem før også). Tips fra Helene om å kontakte Mette Løkeland som er web‐ansvarlig for NGF for hjelp vedrørende dette og andre web‐relaterte saker.
Ellers om hva vi vil ha med/hva ønskes endret på web‐siden: Anbefalte lærebøker (fra spes.kom). Direkte lenke til spesialiseringsforløpet.

Rekkefølge på styreårsmøtene. Se om man kan få opp info om FUGO på wikipedia slik at man ikke bare får opp FUGO‐bomber fra Japan når man googler FUGO.

5. Perinatalogi‐kursetv/Thea
Dagskurs 20.11 på KK Haukeland. Kursdeltagere: 36‐40. 6 timers kurs. Kl 10‐18. Foreløpig program skal være klart til 20.4. Artikkel til gynekologen (er gjort). Tiril informerer om at kurset går innenfor NGF sitt budsjett. Forslag til foreløpig program: Hans Jørge Gute (barnelege Haukeland) – snakker om prematuritet og asfyxi fra barnelegens ståsted. Cathrine Ebbing – obstetriker og fostermedisiner – snakker om prematuritet fra obsterikers ståsted. Jørg Kessler – snakker om asfyxi fra obstetrikers ståsted. Farmasøyt – dr‐grad i farmasi – om medikamenter i svsk. Katinka Aslaksen; LAR‐beh i svsk – for og mot. Juridiske aspekter rus. Praktisk del av kurset; resucitering ledet av Gute, evt praktisk STAN/CTG. Thea sjekker ut litt omkring hva som er praktisk mulig i samråd med Gute. Evt kan man ha med noe om infeksjon også. 3 grupper, fex 30 min intro – 60 min praktiske øvelser.
FUGO v/Thea (+ andre styremedlemmer FUGO) skal organisere det praktiske ved kursdagen (mat/drikke/frukt/lunsj (forslag om pizza)). FUGO‐møte mandag kveld (før kurset)?

6. Gi kniven videre v/Tiril
I innspurten – avsluttes 1. mai. Ingen konkrete tilbakemld ennå på om der er satt i gang tiltak eller om der er skjedd endringer. FUGO styresmedlemmer har merket endringer på egen arbeidsplass. ØNH samt kirurgene på Ahus skal ”adoptere” kampanjen. Husk åndsverkslov i forhold til bilder. Tiril skal sjekke med Legeforeningen hva som er greit at andre ”adopterer”. En (
Tiril; hva heter han) i legefor som mottar questback‐ lenkene. Målet med kampanjen: LIS selv må være engasjert for å engasjere.

7. NFYOG/EBCOGv/Helene
Ingen søkere til EBCOG. NFYOG: Helene drar på NFYOG‐møte i København i 7. og 8. mai. Tiril kan ikke dra, Thea skal sjekke om hun får fri. Budsjettert med 10000,‐ i NGYOG aktiviteter. Hvis ikke YLF‐leder får dekket det av legefor dekker FUGO det for henne da vi har midler. Flere som vil dra?

Camilla? Helene sender mail til Marit (YLF‐leder) og Camilla (stedfortreder for Tiril på NFYOG‐møte) og spør dem.

8. NGF v/Elise
Utgår fordi Elise ikke er her. Hun har dog per mail varslet at det ikke er spesielt mye nytt.

9. Spes kom – orientering om arbeid v/Helene
Spes.kom jobber med å utarbeide introduksjonskurs for alle LIS, planlagt

start allerede primo 2016. Vi har fått tilsendt forslag på kursplan, og har blitt bedt om uformelt innspill. Kurset består av tema fra dagens emnekurs, obligatorisk obstetrikk og gynekologikurs, rettet på ferske Lis. Kursplanen ser veldig relevant ut for LIS, og FUGOs styre vil gi tilbakemeldinger om at dette virker som et veldig bra tiltak. Videre tilbakemeldinger er at det bør arrangeres minst 2 ganger i året, og det må være plass til alle som søker. Et intro.hefte bør sendes ut i forkant til forberedelse. Tema som kan legges til er basale kirurgiske tekninkker inkl.prøvetaking (pipelle, biopsier) bør gjennomgås, basal anatomi, svie/kløe/utflod/SOE. Det er også behov for et intro.kurs i basal kirurgi, hvor også gyn Lis får plass. Helene sender tilbakemelding til Marte Reigstad i Spes.kom.

10. ENTOG utveksling
Våre kandidater som reiser til Nederland i juni er Teresa Aguilar og Ida Elisabeth Bang. Vi fikk også mulighet til å sende en 3. kandidat, reserver og andre søkere ble kontaktet, men ingen kunne.

11. Gynekologen v/Cathrine
Neste Gynekologen: frist 15.mai – redaktør ønsker saker til dette nummeret. Program for generalforsamlingen skal inn i høstnummeret (årsmøtenummeret). Årsmøtenummeret trenger ingen flere saker. Helene skriver artikkel fra NFYOG‐ møte til neste nummer. (Kort) oppsummering vedr Gi kniven videre fra Tiril i neste nummer. Endelig artikkel vedrørende prosjektet i vinternummeret (evt årsmøtenummeret). Andre saker: Espen Berner (Ullevål), har disputert – Cathrine får epost‐adressen fra Thea for å spørre om han kan skrive artikkel. Gyn‐retta ting i YLF – Cathrine forespør

Marit i YLF om hun kan stille i et portrett‐intervju. Cathrine skal mulig også lage en sak om gynekologi/obstetrikk på lokal‐sykehus i ”gamle dager”.

12. Eventuelt

‐ Astellas: Astella har tatt kontakt og ønsker et samarbeid med FUGO om uro/gyn. FUGO er i utgangspunktet positive til urogyn presentasjon til LIS, da det virker å være et utdanningsmessig behov hos mange. Vi kan ikke arrangere dette i forbindelse med tellende kurs. En mulighet kan være en egen tema‐kveld hvor vi inviterer LIS i området, f.eks Oslo, Bergen og Trondheim. Vi kan ikke arrangere et nasjonalt møte med tilreisende LIS. Helene mailer Jone Trovik i NGF og hører om rammene rundt samarbeid mellom FUGO/NGF og industrien.

13. Neste styremøte
Forslag neste møte: 02.06, 05.06.