Styremøte 20.10.15

 


FUGO STYREMØTE

Tirsdag 20.10.15 Kl 18.30 - 20, Hotell Scandic Ørnen, Bergen. 

Tilstede: Erica Hove, Thea Falkenberg-Mikkelsen, Elise T Sletten, Helene Fjeldvik Peterson, Tiril Tingleff og Cathrine Fiskum

Ikke tilstede: Camilla Kleveland

 

1. Godkjenning av møteinnkalling (Helene)

Godkjent uten innvendinger.

 

2. Godkjenning av siste møtereferat (Helene)

Godkjent.

 

3. Økonomi (Tiril)

Ligger godt an i år – dette skyldes i hovedsak at det ikke har vært så godt oppmøte på styremøtene.

I morgen presenteres budsjett og regnskap for 2014, og man presenterer foreløpige tall fra i år og budsjett for 2016.

Separat kursbudsjett.

Regningen fra kurs (No-hype og Perinatalogi): fond 3 + FUGO dekker egenandel på kr. 500,- og det overskytende beløp for hotellovernatting. Elise + Helene´s utgifter dekkes av NGF. Det man ikke får dekket fra andre steder (avdelinger + fond 3) sendes inn til Visma.

 

4. Web sidene (Erica)

Det som ble bestemt forrige møte er ikke gjennomført – legges ut/gjennomføres så fort som mulig. GKV-stoffet er ikke helt ferdig til publisering ennå. Massiv promotering av FUGOs hjemmeside på gen.forsamling og på årsmøtet.

 

5. Evaluering av Perinatalogi-kurset (Thea)

Gode tilbakemeldinger. Thea ser nærmere på det og tar en kort presentasjon av evalueringene i morgen.

Ønskelig med 1 kursansvarlig-assistent (som kan være kursansvarlig etter at Thea går av).

 

6. Gi kniven videre (Tiril)

Jobber med å få lagt ut stoffet. DNLF er forespurt om der er noen etiske motforestillinger mot å legge ut alle tall – det har de ikke innsigelser mot. Vi beslutter derfor at alt skal legges ut både som rent tallmateriale og statistikk.

Diskuterer litt om man skal legge ut alt – det er store filer og mye tall, men FUGO-styret ønsker at alt legges ut slik at hver avdeling kan se sine resultater.

 

7. NFYOG/EBCOG (Helene/Tiril)

EBCOG 2016.org. Her er det informasjon om neste utveksling og møter. NFYOG-møte 20. november – vi har per nå ingen som kan representere oss – alle sonderer terrenget litt.

 

8. NGF (Helene)

Intet nytt siden forrige gang. Har vært en del mailveksling vedr planlegging av årsmøtet.

 

9. Spes kom – orientering om arbeid (per mail Camilla)

Trond Mikkelsen kommer på gen.forsamling og orienterer der. Spes om ny kursstruktur.

 

10. ENTOG utveksling (Erica)

Neste ENTOG utveksling er til Istanbul 19.-21. mai

Egen facebook-gruppe og egen hjemmeside.

Søknadsfrist til FUGO er 31.januar. Erica sender mail EBCOG om litt mer info om Istanbul og det legges ut info på FUGOs hjemmeside.

Thea og Helene snakker litt om utveksling på gen.forsamling i morgen for å prøve å rekruttere nye søkere.

 

11. Gynekologen (Cathrine)

Frist til neste utgave er 1. November.

Skal vi skrive noe om kurset i Gynekologen – Cathrine skal spørre om det er nok stoff, kanskje fint til utgaven i mars - Thea skriver.

Ung og lovende: Erica kan intervjue Kathinka Retz – hun forsker på UL sikkerhet og har vunnet internasjonal pris. Så kommer sak fra utvekslingen til våre 2 LISer.  

 

12. Evt: (Helene)

Generalforsamling, presentasjon (Helene/alle)

Går gjennom timeplanen

Går gjennom vårt styre, hva vi har gjort, presentasjon av verv, litt om forskjellige foreninger, GKV, budsjett – Helene + Tiril (NFYOG og GKV)

Elise sier litt om NGF, Helene snakker om EBCOG og ENTOG. Erica sier litt om web-siden

Nytt styre

Kandidater fremmet av FUGO-styret:

Renee Waage – NGF-medlem, er allerede annonsert i Gynekologen - OUS

Malin Døgl – NGF-vara – sykehuset Levanger

Eirin Haugli Falch – Tromsø

Thea og Erica og Tiril og Camilla fortsetter

Det kan stilles benkeforslag på nye kandidater

 

13. Neste styremøter

I november eller desember – ”julebord” med nytt og gammelt styre.