Styremøte 23.11.15

 

 

STYREMØTE FUGO 23.11.15, LEGENES HUS

 Tilstede: Tiril Tingleff, Helene F Petersson, Cathrine Fiskum, Malin Døgl, Eirin Haugli Falch, Renee Waage

Ikke tilstede: Erica Hove, Thea Falkenberg-Mikkelsen, Camilla Kleveland

 

 1: Godkjenning av møteinnkalling - Helene

Godkjent

2: Godkjenning av styresmøteref fra 20.10 - Cathrine

Godkjent

3: Økonomi - Tiril

Budsjett for 2016 presenteres kort

4: Nettside - via mail fra Erica

Er nokså oppdatert.

Må endre at NFYOG utvekslingen til våren ikke blir i Istanbul, men i Torino.

Legge ut bilde av gammelt styre og publisere nytt styre.

Lenke til Oncolex (fra Radiumhospitalet). 

ENTOG-us om seksuell helse (fokus på seksuell helse i utdanningen) - legges ut som link på nettsiden vår. 

Tips om aktuelle facebook-grupper (bl.a ENTOG)

 

5: Evaluering av Perinatalogikurset /Kurs- via mail fra Thea/Helene

Gode tilbakemld (mye 4 og 5). 20 deltagere. 

Økonomi: Ca 1000,- i pluss, men har ikke finregnet på dette.

Neste år - legge kurset til dagen etterpå.

Forslag til tema neste kurs: uro-gyn, bekkenbunn, kunnskapshåndtering - kommende styre skal velge tema.

 

6: Gi Kniven Videre - Tiril

Kampanje avsluttet.

Rådata skal ligge ute en tidsbegrenset periode - ut november. 

Planlegger å publisere resultatene fra kampanjen i Tidsskrift fra DNLF + i Forum (etter oppfordring fra YLF-leder Mjåset). Materialet gjøres opp av Helene, Tiril og Marte Myhre Reigstad. 

Ortopeder ønsker å adoptere kampanjen. ØNH-legene er igang. Kirurgene på A-hus ønsker også å kjøre kampanje. I Sverige og Danmark skal kampanjen kjøres på nytt. Mulig vi bør tenke å kjøre en «spisset» kampanje her hjemme også om noen år. 

Oppfordre LIS-ansvarlig på hver avdeling å ta opp temaet på intern-undervisning (den PPP som foreligger) fex en gang hvert halvår. 

 

7: NFYOG/EBCOG - Helene og Tiril

NFYOG: 2 møter i året. I vår var det møte i København, Helene var der. Var møte i Uppsala nå i nov; der hadde vi ikke mulighet til å møte. 

Overordna arbeidsmål/oppgave: å harmonisere og strukturere utdanningen i de nordiske landene. Nå skal man se på laparoskopi-treningen/utdanningen.  Er ønskelig fra NFYOG med en uttalelse for hvordan dette er lagt opp her hjemme. Helene lager en uttalelse på vegne av FUGO (LISene i Norge). 

EBCOG: vi er representert med 2 repr på de årlige EBCOG generalforsamlingene, dette er samtidig med ENTOG-utvekslingen. 

Planlagt å søke om å få EBCOG-kongress i Bergen i 2020. 

 

8: NGF - via mail fra Elise

Intet spesielt nytt. 

 

9. Spesialistkomiteen - via mail fra Camilla

Går gjennom referat fra «Konferanse for fagmedisinske foreninger og Spesialistkomite-ledere» som ble holdt på Gardermoen 12.nov 2015.

FUGO synes det kunne vært interessant å få et IT-system for utdanningsløp. 

 

10. ENTOG utveksling 2016 - Helene

Planlagt utveksling i Istanbul i forbindelse med EBCOG-kongress (måtte vike for FN arrangement). Nå er utvekslingen og EBCOG-kongressen flyttet til Torino i Italia. 

Frist for å søke om utveksling er 31. januar. Alle LIS kan søke. 2 fra Norge drar. 

Erica står per nå som ENTOG/utvekslingsansvarlig. 

De som får reise på utveksling må levere artikkel til Gynekologen. 

 

11. Gynekologen - Cathrine

4 utgaver i året. 

«Ung og lovende» artikkel eller intervju. 

Format (bilde og tekst) må erfaringsmessig gjentas flere ganger til de som lager saker. 

 

12. Konstituering av nytt styre - Helene

6 styremedlemmer + vara. Må være 3 for å være beslutningsdyktige. 

Her er oppført foreløpige ønsker - det nye styret konstituerer seg selv på neste møte. 

Leder + ENTOG: 

Nestleder + ENTOG: Erica Hove

ENTOG utvekslingsansvarlig: Eirin Haugli Falch

Vara og spesialistkomiteen (valgt for 4 år): Camilla Kleveland

Kasserer: Tiril Tingleff

Sekretær: Eirin Haugli Falch

Gynekologen: Renee Waage (ønsket å være kontaktperson opp mot redaktør Agnethe Lund frem til konstitueringen iallfall). 

Endoskopiutvalget: Tiril Tingleff 

NGF-representant (sekretær i NGF-styret): Malin Døgl («permisjon» frem til sommeren 2016)

Vara NGF: Renee Waage 

Webansvarlig: Erica Hove 

Kursansvarlig: Thea Falkenberg-Mikkelsen

Kursansvarlig-assistent: Eirin Haugli Falch

NFYOG: Thea Falkenberg-Mikkelsen, Malin Døgl 

 

Eventuelt 

  • HUSK: Rekruttere LIS til vårmøte og årsmøte. 
  • Endoskopiutvalget: Tiril har vært med på Skype-møte.

3 tema ble tatt opp på møtet: LIS endoskopi-kurs på våren (i Oslo). Organisere overlege endoskopi-kurs - skal arr første gang høst 2016 eller vår 2017. Endoskopiregisteret: er egentlig bestemt at det skal være innmelding/registrering fra hele landet (har fått status Nasjonalt register). Per nå blir 20% av alle laparoskopiske operasjoner registrert. 

  • Helene informerte litt om eksamen og sertifisering i andre nordiske land.
  • Snakker endel om struktur på utdanning. Ønske fra Renee om at FUGO kan jobbe og engasjere seg i planer for utdanningsforløp. 

 

 

Neste møte: 

Primo februar (fredag 5.2) 2016. 

Eirin booker rom. 

 

 

 

 

 

Referent Cathrine Fiskum.