Styremøte 23.10.18

FUGO Styremøte

Tirsdag 23. oktober 2018 kl 20.

Frydenlundgata, Oslo

 • Godkjenning av møteinnkalling (Thea)
 • Godkjent uten kommentarer.
 • Godkjenning av siste møtereferat (Thea)
 • Godkjent uten kommentarer.
 • Forkurs før årsmøtet (Hilde)
 • Hilde orienterer om logistikk og diverse utfordringer rundt kurset.
 • Generalforsamlingen (Thea)
 • Saker fremlagt av FUGO og forslag til endring av vedtekter ble meldt medlemmer etter gjeldende retningslinjer innen fristern per mail og Facebookgruppe. Gjennomgang av voteringspraksis.
 • Saker fremlagt av medlemmer.
 • Slides med presentasjon av FUGOs arbeid (alle)
 • Årsmøtet (Thea)
 • Refusjonsordning FUGO-styret
 • Styremedlemmene i FUGO kan få dekket utgiftene til årsmøtemiddagen.
  • FUGOs ansvar:
  • Plakater.

 - Plakatene er ferdig trykket.

 • Medlem bedømmingskomité abstract/poster

 - Anders stiller.

 • Websidene (Mathias)
 • Alt er oppdatert. Vi har fått økt aktivitet på nettsidene etter at “Boksen går!” ble lansert.
 • NGF (Anders)
 • oppdatering om siste saker i NGF.
 • Oppdatering ”Boksen går” (Marianne)
 • Marianne orienterer om infomøtet 17.09 samt andre bevegelser i og rundt kampanjen.
 • Ny fagakse – kort orientering (Thea)
 • Thea er valgt inn i fagstyret som er styret for den nye fagaksen, et understyre i legeforeningen. Orientering om organisering av faglandsrådet.
 • Økonomi (Thea)
 • Orienterer rundt årets regnskap og neste års budsjett.
 • Nytt styremøte (thea)
 • Forslag om 22.11 eller 27.11. Kommer an på hva nytt styremedlem kan.
 • Evt: (Thea)
 • I statuttene åpnes det for at FUGO har mandat til å utnevne et æresmedlem. Dette har aldri i FUGOs historie vært gjort før, og det finnes ingen retningslinjer for hva som skal til for å utnevnes. Etter forslag fra Mathias vurderer styret imidlertid enstemmig at Tiril Tingleff, styremedlem gjennom 6 år, ansvarlig for «Gi kniven videre» og en stor støtte for nåværende styre selv etter at hun gikk ut, er verdig prisen. Denne vil deles ut på gen.fors 2018.