Referat styremøte 22.10.19

Radisson Blu Bodø, 22/10 2019 kl 21-23

Til stede:

Hilde Sellevoll, Anders Einum, Mathias Sonstad

1.      Godkjenning av møteinnkallingen

Godkjennes uten tilføyelser.

2.      Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ingen kommentarer.

3.      FUGO forkurs

Matias presenterer kjøreplanen for dagen. Logistikk rundt registrering av deltakere, avvikling av lunch og innhenting av feedback fra kurset. Oppgaver fordeles. Foreløpige utgifter og regnskapsføring gjennomgås.

4.      Generalforsamling

Hvert styremedlem presenterer sine slides. Regnskap og budsjett gjennomgås før behandling og godkjenning på generalforsamling. Posten for ENTOG-aktiviteter økes i forbindelse med utveksling i Bergen. Forberedelser til valg og presentasjon av nye styrekandidater, Øystein Bergøy fra Stavanger og Mark Barbero fra Bergen er innstilt fra valgkomiteen.

5.      Neste styremøte

November/desember i Oslo. Anders avventer avklaring på når NGF skal ha sitt styremøte, det blir bestemt i morgen. Mathias, Marianne og Anders bestemmer en dato som foreslås til de øvrige medlemmene i løpet av de neste dagene.