Styremøte 02.09.19

Styremøte i FUGO 02.09.2019 kl. 10:00-16:00

Legenes hus

Deltakere: Marianne Omtvedt, Anders Einum, Hilde Sellevoll, Mathias Sonstad

Referat ved Mathias Sonstad

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Godkjent møteinnkalling og saksliste.

2. Gjennomgang av siste møtereferat

Referat sendt som vedlegg til saksliste.

Møtereferat godkjent tidligere.

3. FUGO-kurs

Mathias orienterer. Det er påmeldt 27 stk. Vi avventer avklaring på om Legeforeningens fond 3 vil dekke reise og en hotellnatt for deltagerne også for LIS med ny ordning. Mathias reiser opp mandag, for å ordne praktiske ting på dagtid tirsdag. Avventer avklaring på om LIS i ny ordning får støtte fra utdanningsfond 3. Må ordnes: Evalueringsskjema, gaver, honorarskjema (NGF) ++.

4. NGF

Anders orienterer kort om:

1)      Planlagt utdeling av diplom for spesialistgodkjenning ved årsmøtet i Bodø.

Mathias lager layout, lager PDF av hver enkelt diplom med navn. Anders mottar dette senest en uke før, og tar ansvar for utprinting. 01.10.19 hentes det inn nye lister for å se om det er flere nye spesialister som skal inkluderes.

2)      Noe nytt fra styremøte i mai? Eller fra seiltur i Kroatia?

Seiltur i Kroatia om 2 uker, med styremøte. Anders gir en kort orientering om planlegging av årsmøtet, endringer i NGF-styret etc. Det planlegges noen endringer i poster/quiz/priser.

3)      Husk riktig skjema for utgifter i forbindelse med FUGO kurs

Klargjøring av skjemabruk: bruk riktig skjema, send så snart som mulig, husk å skille mellom NGF og DNLF.

4)      Forberedelser til årsmøtet – printe postere/diplomer

Se punkt 4.1

5. «Boksen går!» / Endoskopiutvalget

Marianne orienterer. Innledende runder i «Battle of the best» er under planlegging. Foregår på torsdag på stand ved siden legemiddelindustriens stands. Semifinale og finale under middagen. Stand er under planlegging/utarbeidelse. Det blir diplomer til deltakerne. Eventuelt åpnes det for at overleger også skal få prøve seg på «Boksen går!»-øvelsene. Det blir en fin premie til vinneren.

6. ENTOG-utveksling 2019 i Polen

Mark Barbero fra Bergen, Henriette Skaug fra Ullevål og Øystein Pedersen fra Tromsø deltok på

årets ENTOG-utveksling. NGF har godkjent at utgifter dekkes for alle tre. Ane Bergquist deltok på

Council meeting for å legge frem programmet for Bergen 2020. NGF betalte for tre deltagere i år, men dette er et unntak. Innlegg til «Gynekologen» er allerede sendt inn, usikkert hvilket nummer dette blir med i. 

7. ENTOG-utveksling 2020

Hilde orienterer om det pågående arbeidet med organiseringen. LOK i Bergen har sendt ut brev til de aktuelle avdelingene. Innlegg om utvekslingen i forrige utgave av Gynekologen. Foreløpig program er laget med innspill fra Bergen. Ane presenterte foreløpig program for utvekslingen i Warsawa i juni. Promotering på FUGOs formøte. Ikke mulig å få promotere på årsmøtet, ikke plass på programmet. Legge ut informasjon på stolene?Evt på «Boksen går!»-standen. Det er en utfordring å skape et arrangement innenfor de budsjettrammene som er skissert. Det skal undersøkes om det er mulig å øke egenandelen noe pga generelt prisnivå. Det foreslås pølsefest i hagen til Anders som «get together» på onsdag? Budsjett for ENTOG utarbeides av Hilde, og kontakter ENTOG vedrørende endring av deltakeravgift.

8. Neste års styresammensetning

Hilde og Marianne stiller til gjenvalg. Mathias stiller til valg som vara med plan om å fortsette med webansvaret. Ane og Eirin trer ut av styret. Valgkomiteen arbeider videre med å vurdere aktuelle kandidater. Det legges ut en sak på hjemmesidene + Facebook om at våre medlemmer oppfordres til å stille til valg som styrerepresentant i FUGO. Valgkomiteen kontaktes ved interesse. 

9. FUGO formøte

Generalforsamling. Regnskap. Budsjett. Valg av nye styremedlemmer. Anders har invitert medlem av bioteknologirådet Hans Ivar Hanevik. Tettpakket program med begrenset tid allerede, så begrenser tid til spes kom. Planlegges et eget innlegg om ENTOG-utveksling i Norge i 2020.

10. Neste styremøte

Kort møte kvelden før FUGO-kurset 22. oktober, kl. 21.00.

11. Spes. kom.

Hilde orienterer kort om siste nytt etter samtale med Marte Reigstad. Planlagt 2 dagers møte i spes.kom.

12. Gynekologen

Nummer 3 har frist 13. september. Årsmøteutgaven. Program for formøtet/Generalforsamling.

Årsmelding – noen innspill. Hilde skriver årsmelding, mest om «Boksen går!», arbeid med ENTOG 2020, og bekymring for FUGO-kursets fremtid mtp endringer i kursavvikling i ny spesialiststruktur.

Nummer 4 har frist 4. november: Reisebrev ENTOG Polen 2019 og reisebrev fra Zanzibar.

13. Regnskap 2018

Eirin har sendt budsjett og foreløpig regnskap hittil i år. Det ser ut til at vi styrer mot et regnskap omtrent som budsjettert.

14. Forespørsel Introduksjonskurs – Jette Stær Jensen, Ahus

Marianne stiller på vegne av FUGO- styret ved introduksjonskurset i uke 46.

15. Websider - oppdateringer

Det skal legges ut en tekst på ENTOG 2020-delen på websiden, i tillegg til program scientific report. Også informasjon med oppfordring om å søke FUGO-styret kommer på Facebook og websiden.

16. NFYOG

Hilde deltok på styremøte i NFYOG 24. april og NFOG kurs i Stockholm 25-26 april. Planlagt nytt

styremøte i Budapest i begynnelsen av oktober. Hilde har dessverre ikke fått fri fra jobb. Anders kan sannsynligvis reise, eventuelt Mathias. 

17. Eventuelt

Ingen saker