Referat styremøte 15.06.21

Referat styremøte FUGO 15.06.2021, digitalt møte

Til stede: Hilde, Anders, Øystein, Aslak, Mark
Sak 1 Referat fra forrige styremøte godkjent. Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Sak 2 NGF (Einum)
o Det blir fysisk årsmøte i Tønsberg.
o Abortgruppen. Stor uenighet. Kommer som tema på årsmøtet 2021.
o UEMS
o En LIS har søkt plass i EBCOGs spesialistkomité.
o NGF vil ikke dekke reisekostnadene hennes.
o Saken er tilbakesendt til YLF som skal diskutere det som en prinsippsak om
økonomisk støtte av internasjonale verv.

Sak 3 FUGO kurs (Vaadal)
o Det er avholdt et FUXX-møte med FUXX-ledere. Dekning av reiseutgifter til kurs fra
utdanningsfond 3 ble diskutert. Det er kommet frem at refusjon av reise og opphold
gjennom utdanningsfond 3 blir innvilget til nyttige og relevante kurs, forutsatt at veileder
anbefaler kurset og arbeidsgiver betaler kursavgiften.
o Siste oppdatering FUGO kurs
o Mangler godkjenning fra spesialistkomiteen.
o Kurset må godkjennes for både gammel og ny ordning.

Sak 4 Obstetrikk kampanje (Solhoff)
o Nivåer i læring av operativ forløsning. Regelmessig updates gjennom året for å holde
kampanjen aktuell.
o Søknad til kvalitetsfondet sendes innen fristen 1. oktober.

Sak 5 Årsmøte og formøte
o Trenger en foredragsholder før generalforsamling i FUGO.
o Aktuelle tema og foredrag diskuteres. Kaffe og sjokolade.

Sak 6 ENTOG (Barbero)
o Siri Juliebø og Lene Ramberg drar på exchange i Hellas
o Det diskuteres Bergen vs Oslo for utvekslingen i 2022.

Sak 7 NFYOG (Sellevoll)
o Ingen kandidater fra Norge til ledervervet i NFYOG.

Sak 8 FUGOteket (Bergøy)
o Kompendium i undervisning i ultralyd
o «Kjenn dine tall», gjennomgang

o Arbeidsgruppe som jobber med dette. Målet er å bli ferdig, og lansere til årsmøtet
o Medlemmer: Fadumo, Mari, Mark og Øystein.

Sak 9 Endoskopi (Barbero)
o Planlegger kurs i desember

Sak 10 Økonomi (Solhoff)
o Ingen innspill

Sak 11 Gynekologen (Bergøy)
o Ingen innspill. First 9 september.

Sak 11 Webside
o Ingen innspill

Sak 12 Neste styremøte
o Uke 34, tentativt onsdag 25.08.21, Oslo.

Eventuelt
Valg av nye styremedlem
o Gamle medlemmer
o 4 skal ut, 3 forblir (derav 1 på gjenvalg)