Referat styremøte 25.08.21

Referat styremøte 25.08.2021 kl. 09:30- 15:30, Legenes hus

Til stede: Hilde Sellevoll, Mark Lewis Barbero, Øystein Bergøy, Anders Einum, Aslak
Vimme Solhoff, Mathias Sonstad, Ann Cecilie Vaadal

1) Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 15.06.2021
• Godkjent

2) FUGO kurs (Ann Cecilie)
• 25 påmeldte på kurs så langt
• Øke maks antall deltagere fra 30 til 35
• Ann Cecilie skal oppdatere kursmanualen etterhvert
• Praktiske ting: Ann Cecilie ordner gaver til forelesere, samt diverse lapper (ark
med pil til auditoriumet, signaturskjema for deltagere, honorarskjema fra DNLF).
Ordner med håndsprit som skal stå utenfor lokalet.
• Lunsjen må spikres to uker i forveien. Har booket rom med plass til ca 40 stk,
• Husk å sjekke gjeldende smittevernregler ca to uker før kurset

3) Formøte, generalforsamling og årsmøte (Hilde/Anders/Mathias/Øystein)
• Nye styremedlemmer, valgkomiteen
• Foreløpig tre som er interesserte i styreverv
• Marianne og Liva er valgkomite
• NGF – har en kandidat som er interessert
• Diplomer til «prisutdeling»., Anders ordner
• Liste over ferdige spesialister i 2020 og 2021 hentes inn av Hdir, Aslak fikser
diplomer og en PPP som kan gå i bakgrunnen
• LiS-medlem til bedømmelseskomiteen
• Mark/Anders ordner
• Foredrag formøtet (kaffe og sjokolade)
• Stine Inderlid fra sekretariatet i Bioteknologirådet skal ha foredrag
• Forberede Generalforsamlingen
• Hilde har oversikt over powerpoint
• Program er spikret
• Styremøte på hotell Klubben kvelden før kurset (tirsdag 26.10)

4) NGF (Anders)
• Forberedelser til årsmøtet. Ingen spesielle store saker siden sist. Nytt styremøte
neste uke.

5) ENTOG (Mark/Aslak)
• Siri Juliebø og Lene Ramberg reiser på utveksling i år. 
• Aslak og Mark reiser på ENTOG Council meeting på vegne av styret. Der skal
de holde innlegg om utvekslingen i Norge i september 2022.
• Planleggingen må starte nå i høst
• Tema som sist? Setefødsel?

6) Kampanje (Aslak)
• Tidslinje: Starter ved årsmøtet 2022 til årsmøtet 2023
• Søke om midler fra kvalitetsfondet, Aslak jobber med søknaden. Søknaden skal
sendes nå, innen fristen 1. oktober 2021.• Bli enige om navn: «I trygge hender» fortsatt favoritt, men det finnes flere andre
kampanjer med samme navn
• Sette sammen med arbeidsgruppe, flere forslag til folk som kan være interessert
i å være med. Aslak kontakter dem.

7) Gynekologen (Øystein)
• Trenger ikke noe spesielt til neste nr (frist 9. september)
• Trenger materiale til vinterutgaven (frist 4. november)
• Øystein skriver en artikkel
• Innlegg/reisebrev fra ENTOG-utvekslingen (Siri og Lene)
• Rapport fra EBCOG-konferansen? (Aslak og Mark)
• Eventuelt artikkel om database? (Øystein)
• Eventuelt «reisereportasje» fra Italia? (Mathias)

8) FUGOteket (Øystein)
• Ingenting å melde
• Rydde litt i designet (overskrift som direktelink)

9) Økonomi (Aslak)
• Få utgifter frem til dette møtet

10) Webside (Mathias)
• Mathias går ut av styret, noen må ta over vervet

11) Neste styremøte
• Kveldsmøte: 23 september kl 19.30 (Zoom)
• Styremøte på kvelden 26.10 kl 20.00 på hotell Klubben (Ann Cecilie sjekker ut
mulighetene for rom)