Norsk gynekologisk forening

Gynekologen

Medlemsblad for Norsk gynekologisk forening som kommer ut med fire utgåver i året.
8. november 2019
forside1_20
Forside Gynekologen nr. 1 2020

Årets første nummer av gynekologen presenteres i ny og leservennlig utgave: 

Gynekoloen 1-2020

Trykk på lenken over. PDF utgave ligger som vanlig under. 

GYNEKOLOGEN er en uavhengig tidsskrift. Meninger og holdninger avspeiler ikke nødvendigvis den offisielle holdningen til styret i NGF, eller Dnlf. Signerte artikler står for forfatterens egen ansvar. Kopiering av artikler kan tillates etter kontakt med ansvarleg redaktør og oppgjeving av kjelde.

Redaktør

Jenny Alvirovic

Send Mail til Jenny Alvirovic

 

Eldre utgaver av Gynekologen: