Norsk gynekologisk forening

Gynekologen

Medlemsblad for Norsk gynekologisk forening som kommer ut med fire utgåver i året.
forside
Forside Gynekologen nr. 4 2021

Fjerde utgave i 2021 er klar!

 

Gynekologen 4-2021

GYNEKOLOGEN er en uavhengig tidsskrift. Meninger og holdninger avspeiler ikke nødvendigvis den offisielle holdningen til styret i NGF, eller Dnlf. Signerte artikler står for forfatterens egen ansvar. Kopiering av artikler kan tillates etter kontakt med ansvarleg redaktør og oppgjeving av kjelde.

 

Redaktør er Tale Meinich, hun tok over etter Jenny Alvirovic i januar 2020. Tale LIS 1 ved AHUS, aktiv i studentforeninger og gynekolog-frø. Hun har jobbet på KK i Bergen både som barnepleier og etterhvert som legevikar.

Redaktør

Tale Meinich.png

Send Mail til Tale Meinich

 

Eldre utgaver av Gynekologen: