Dr. Laouini Es-Sediya

 

INTERVJU

v/Annelill Valbø

 

Praktiserende gynekolog i Agadir:

Dr. LAOUINI Es-Sediya

 

I en smal gate et stykke unna sentrum er trappen som fører inn i den riktige oppgangen og rett mot et gitter der jeg kan se venteværelset innenfor. Jeg låses inn av sekretæren. Hun ser ut til å beherske sminkekunstens finesser og er kledd i et trangt og kort skjørt, som en helt vanlig ungdom fra mine trakter. Når jeg presenterer meg vet hun ikke om at jeg er ventet, men sier vennlig at jeg er velkommen og at hun skal gi beskjed. Akkurat slik som alle på mitt sykehus lærte på årets servicekurs.

Dr. Laouini Es-Sediya

Venteværelset er kjølig og behagelig, lyst, og i marmor stort sett. En tildekket kvinne venter i sofaen sammen med sine to barn. Når hun trekker opp den strenge chadoren ser jeg orange, formildende, joggebukser under. Sønnen på ca 10 år legger armen beskyttende om morens skuldre når jeg kommer inn i værelset. Den lille mannen slapper av etter hvert ettersom jeg ikke gjør mine til å henvende meg til moren. Etter konsultasjonen får jeg antydningen av et smil når de går. Så er det min tur .

V

år kollega er utdannet i Paris. Hun har vært så vennlig å ta imot meg fordi "bekjente av noen bekjente" har bedt henne forbarme seg over "GYNEKOLOGEN"`s redaktør. Jeg vet at hun er forsinket ( jeg har ingen vanskeligheter med å se for meg symmetrien: En marokkansk kollega i min forsinkede poliklinikk!) – så jeg prøver å finne de korte riktige spørsmålene:

 

Er dere mange kvinnelige gynekologer i Agadir?

Vi er tre, og det er ingen spesielle problemer ved å være kvinnelig yrkesutøver her annet enn at det er så mye å gjøre at jeg ikke har hatt ferie på tre år!

Kan hvem som helst få timeavtale hos deg ?

Det finnes ikke noe trygdesystem her i Marokko så jeg har bare de kvinnene som kan betale. En konsultasjon koster 150 dirham ( Nkr 125.-) og en ultralydundersøkelse koster 300 dirham i tillegg. Og det er jo ikke så mye!

Hva er du mest fornøyd med angående helsetilbudet for kvinner i Marokko ?

Alle kan gå på offentlige klinikker. Det er gratis. Problemet er imidlertid at kvaliteten på tjenestene er elendig, og det er ikke fordi legene ikke er flinke nok, men fordi ressursene er så knappe. De har nesten ikke utstyr. Det er forøvrig mer enn 60% hjemmefødsler i Marokko, og nesten alle disse kvinnene forløses av slektninger, naboer eller venner.

De private helsetjenestene derimot, er svært bra. Vi ønsker å være på høyde med europeisk medisin. En kvinne som skal føde i en privat klinikk betaler 3250 dirham, til klinikken, i tillegg til mitt honorar.

Hva med abortinngrep?

Abort er ulovlig i Marokko. Vi tre kvinnelige gynekologer gjør aldri slike inngrep - men våre mannlige kolleger er nok litt modigere enn oss ! Prevensjonsmidler er forøvrig gratis.

Utfører du kirurgiske inngrep, som privatpraktiserende gynekolog ?

Ja, jeg leier plass på en privat klinikk der jeg flere dager i uken opererer mine egne pasienter, alle slags gynekologiske operasjoner, kanskje hyppigst vaginale uterusextirpasjoner.

Har den nye kongen i Marokko sagt noe om planer for helsevesenet?

Nei, det har jeg ikke hørt noe om, for tiden er han mest opptatt av å arbeide mot korrupsjonen, som er et av hovedproblemene i landet.

Så kom sekretæren på døren, jeg ante flere chadorkledde pasienter i venterommet og min besøkstid var over. Et hyggelig smil på veien til gitteret, og så stod jeg på fortauet i Agadir, - og ergret meg over alt det jeg ikke hadde spurt om !!