Etterutdanningsstipend

KUNNGJØRINGER

 

ETTERUTDANNINGSFOND

for

Norske Spesialister i Gynekologi og Obstetrikk

2002

 

uttdeler:

Kr 10.000,-

(Du kan søke midler til ulike former for etterutdanning, f.eks. reiseutgifter til kurs, kongresser, dekning av utgifter for å holde kurs for spesialister, innkjøp av læremidler o.l.)

Send en søknad innen 1. August 2002 til

Vitenskapelig sekretær Kjell Å. Salvesen,

Nasjonalt Senter for Fostermedisin,

7006 Regionsykehuset i Trondheim


Tilbake til innholdsfortegnelsen