Gynekologisk onkologi er spennende

FUGO

v/Ingvild Vistad og Jeanne Mette Goderstad


gynekologisk onkologi er spennende !


- og en nyttig erfaring for spesialistkandidater i gynekologi/obstetrikk

Etter et lærerikt halvår på gynekologisk avdeling ved Radiumhospitalet, synes vi det er på høy tid at flere får øynene opp for nytten av å utføre noe av sin spesialistutdannelse her .
Vi kom begge fra "vanlige" gynekologiske avdelinger og stilte med nokså blanke ark når det gjalt onkologi. Vi hadde riktignok begge være gjennom det obligatoriske onkologi-kurset, men det er langt fra teori til praksis...Læringskurven har vært bratt og det er tilfredstillende, for en tid, å kun konsentrere seg om en mindre del av faget.

Det er 16 legestillinger ved gynekologsik avdeling, DNR. Pasientene henvises fra hele sør- Norge. Det er fem assistentlegestillinger, der alle er fordypningsstillinger. Det innebærer at det er avsatt til forskningsaktivitet for de som ønsker det. Her som andre steder kan man velge turnus med varierende timeantall, slik at jobben kan kombineres med familieliv.

Arbeidsdagen er variert og med en stor pasient- turnover. Noe av det vi har lært mye av er palpasjon i narkose. Vi er alltid flere leger som undersøker sammen, og vi har god tid til å diskutere funnene våre. Vi har selvsagt også lært mye om kjemoterapi- behandling. Både om de ulike stoffene, om dosering, om bivirkningsprofil, om allergisk reaksjon på kurene og ikke minst om hvilke diagnoser som skal ha hvilke stoffer. Vi får se pasienter i alle stadier av sykdommen. Som helt nyopererte henvist fra et annet sykehus, de som kommer med residiv og de der behandlingen må avsluttes. Det blir også mange etiske diskusjoner om hvor lenge det er riktig å behandle en pasient i forhold til forventet respons og i forhold til hva hun ønsker selv. I tillegg til kjemoterapi er det nyttig å lære mer om strålebehandling og kirurgi. Det er morsomt å være med på å dissekere på bekkenveggen, gjøre glandelstaging, gjøre radikal hysterektomi, tilstrebe best mulig tumorreduksjon osv. Etterhvert har vi fått bli mer og mer aktive under operasjonene .
Vi tror alle som senere har ønsker om å jobbe på en vanlig gynekologisk avdeling vil ha stort utbytte av en tid på Radiumhospitalet. For å få mest mulig utbytte av tiden her bør man imidlertid være på slutten av spesialistutdannelsen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen