Klinisk forskningsregistrering

HAR VI ALLE GLEDE AV Å HA EN OVERSIKT OVER PÅGÅENDE KLINISKE FORSKNINGSPROSJEKTER VED VÅRE SYKEHUS / SPESIALISTPRAKSISER??

STYRET I NGF FORESLÅR AT ALLE PÅGÅENDE KLINISKE FORSKNINGSPROSJEKTER BLIR LØPENDE REGISTRERT - TIL ORIENTERING. PLANENE VIL BLI PRESENTERT PÅ ÅRSMØTET I

TROMSØ.