Olav Rutle sitt minnesymposium

.

Eit samhandlingskurs for primer- og spesialisthelsetenestene

Kursstad/- tid: Norsk Bremuseum 6848 Fjærland, 22 og 23 august 2002.

Målgruppe: utdanningskandidatar og ferdige spesialistar i allmenmedisin og fødselshjelp og kvinnesjukdommar.

Godkjenning: Allmenmedisin: 17.timar emnekurs i gynekologi til vidareutdanning og 17. timar klinisk emnekurs til allmenmedisin. Fødselshjelp og kvinnesjukdommar: 17 timar valfritt vidareog etterutdanningskurs.

Forelesarar: Professor Steinar Hunskår , Bergen.
Professor Babill Stray-Pedersen, Oslo
Førsteamanuensis Mette Moen, Trondheim
+ lokale legar

Påmelding til: Kontor for legers videre- og etterutdaning, Det medisinske fakultet, UiB
E-post:

koordinatorkontoret.bergen@legeforeningen.no
Påmeldingsfrist: 20 juni 2002-04-23
Kursavgift: kr 1000,- for leger kr. 2000,- for ikke leger

Kursprogram 22. august 2002:

10.00 - 10.15 Velkommen

10.15 - 10.35 Allment om infeksjonar og antibiotikabruk ved graviditet.

10.35 - 11.00 Urinvegsinfeksjonar i svangerskaps-og barseltida.

11.00 - 12.00 Virusinfeksjonar/toxoplasmose,graviditet - fødsel - barsel

12.00 - 12.20 Drikke og grønsaker

12.20 - 12.50 Kasustikkar/gruppediskusjonar

12.50 - 13.10 Mastitt og endometritt

13.10 - 14.10 Lunsj

14.10 - 14.25 Vaginitt hjå gravide

14.25 - 14.40 Allmenpraktikaren sitt møte med kvinner med fødselsangst

14.40 - 15.15 Fødselshjelparen sin samtale med kvinner med tidlegare traumatisk fødsel

15.15 - 15.45 Setefødslar, graviditetskontrollar, ytre vending , fødselsmåte.

15.45 - 1610 Kaffe og te

16.10 - 16.50 Gjennomgang av gruppearbeid/paneldebatt : Samhandling allmen- og spesialisttenestene.

17.00 - 18.00 Minneforelesing. Open for publikum.

Fylkesmannen - nytt kontrollembete.

Kursprogram 23. august 2002.

08.30 - 09.30 Blødning i tidleg graviditet , spontan abort og ekstrauterin graviditet. Diagnostikk, tilvisingar og behandling.

09.30 - 10.00 Akutte kvinneinfeksjonar. Salpingitt - Bartholinitt - genital herpes

10.00 - 10.15 Drikke og frukt

10.15 - 11.00 Kasustikkar/gruppediskusjonar

11.00 - 11.20 Akutte cystekomplikasjonar - torsjon , ruptur.

11.20 - 12.00 Allment om hormon og kvinnelege kjønnshormon.

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.45 Patologiske uterusblødningar i alle aldrar - hormonundersøkningar og -terapi

13.45 - 14.45 Infertilitet, hormonundersøkningar og - terapi hjå allmenpraktikar og spesialist. (ikkje prøverøyr)

14.45 - 15.00 Kaffe og te

15.00 - 15.30 Hirsiutisme, hormonundersøkningar og -terapi

15.30 - 16.05 Gjennomgang gruppearbeid - samhandlingslinjer

16.05 - 16.15 Oppsummering/kursslutt

Forelesarar: Professor Steinar Hunskår, Allmenmedisin, Bergen.
Førsteamanuensis Mette Moen, Gynekologisk Avdeling, Trondheim.
Professor Babill Stray Pedersen, Kvinneklinikken, Rikshospitalet.
Legar frå Kvinneklinikken, Sentralsjukehuset, Førde.

Overnatting: Mundal Hotel, 6848 Fjærland. Tlf 57 69 31 01 Fax 57 69 31 79
Epost:

hotelmundal@fjordinfo.no. www.fjordinfo.no/mundal, 20 % på faste prisar.

Bøyum Camping, 6848 Fjærland, Tlf 57 69 32 52 Fax 57 69 29 57

Spørsmål/Opplysningar : RMR, Sjøbergv 32, 2050 Jessheim. Tlf 63 97 32 22 Fax 63 97 16 25. Epost:

rmrtove@online.no

Tilbake til innholdsfortegnelsen