Vellykket kurs i kirurgisk teknikk

FUGO-REFERAT

v/Gunn Fallås Dahl   

28.februar-1.mars 2002. ble det arrangert kurs i kirurgisk teknikk av og for ass.leger i gynekologi og obstetrikk. Kursarrangør var FUGO (Forening for Yngre Gynekologer og Obstetrikere) med Jeanne Mette Goderstad og Martin Andresen i spissen.

Kurset startet med forelesning i kirurgisk teknikk ved plastikkkirurg Helge Roald. Vi fikk først teoretisk innføring i snittføring og ulike suturteknikker, mye relatert til ansikts plastikk, men med enn viss overføringsverdi til abdomen og vaginalplastikk. Etter teoriundervisning fikk vi god anledning til praktiske øvelser på "griselabber og fleskesvor fra slakteren på hjørnet". Z-plastikk og rombeplastikk ble innøvd likeså Bitmann sutur, Allgöwer og subdermale inverterte suturer spesielt til bruk ved Phannenstiel-snitt.

Karkirurg Olav Anders Olstad gav en meget god innføring i teknikker ved karskader i forbindelse med gynekologiske inngrep.

Første kursdag ble avsluttet med en særdeles god middag på Brasseriet Tino.

Andre kursdag ble det forelest om laparoskopisk teknikk ved Dr. Erik Rokkones, og komplikasjoner ved laparoskopi ved Dr. Bjørn Busund. Begge forelesere holdt praktiske og nyttige foredrag med gode slides og videokutt bl.a. av karskader, blæreperforasjon og tarmperforasjon av colon med troikaren populært kalt "laparoskopisk colonoskopi!"

Tilslutt var det god anledning til praktisk trening på "kyllinger" via laparoskopibokser med bl.a. laparoskopisk suturteknikk og loop-anleggelse.

Takk til Jeanne Mette og Martin for et meget bra kurs med stor vekt på praktiske øvelser, absolutt nyttig for den "praktiske hverdag". Håper det kan arrangeres lignende kurs også i fremtiden.

Tilbake til innholdsfortegnelsen