Wertheimprisen 2001

 

KUNNGJØRING

 

v/Marit Kristoffersen

VI GRATULERER WERTHEIM-PRISEN 2001 TIL PROFESSOR CLAES TROPÈ DNR
 


Prof Wertheim                                Prof Claes Tropé

Professor Claes Tropé ved gynekologisk avdeling, Radiumhospitalet er i år tildelt Wertheim-prisen. AGO - Østerrikes gynekologiske forening - har opprettet denne prisen som skal tildeles personer som har gjort seg spesielt bemerket innen feltet gynekologisk onkologi. Det er en stor ære, også for norsk onkologisk miljø, at første gang denne prisen skulle deles ut, gikk den til en nordmann. Professor Tropé fikk prisen for sitt arbeid med å vise at primær kirurgi ved cervixcancer mindre enn 4 cm i diameter har like god effekt som kirurgi med preoperativ strålebehandling og med mindre plager for pasientene etter behandlingen. Han har også vært en foregangsmann i å innføre fertilitetsbevarende kirurgi ved ovarialcancer stadium Ia, samt mindre mutilerende kirurgi ved både vulva- og cervixcancer. Med dette har professor Tropé gitt et viktig bidrag til å redusere overbehandling av disse pasientgruppene.

I sin begrunnelse for å tildele nettopp ham prisen, fremhever priskomiteen også hans store vitenskapelige produksjon – 465 originalarbeider, og han er førsteforfatter for 40% av disse. Han er medlem av de viktigste onkologiske foreninger i verden og sitter i styret i bl.a. FIGO, The Society of Pelvic Surgeons og The Society of Gynecologic Oncologists. Han æres med denne prisen for en imponerende innsats, først som leder av avdelingen for gynekologisk onkologi ved universitetsklinikken i Lund i Sverige og senere i de 15 årene han har vært leder av gynekologisk avdeling ved Radiumhospitalet.