Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr. 3/2002

Årsrapport fra FUGO

23. august 2011

Styret har i 2002 bestått av Gro Andrea Nyland, Ingrid Baasland, Trine Stokkstad, Jørgen Vik og Jeanne Mette Goderstad ( leder)

Vi har hatt et møte og et telefonmøte. I tillegg planlegger vi et møte i august.

Vår hovedaktivitet i år har vært eget kurs og spørreundersøkelse.

FUGO arrangert 28/2 og 1/3 praktisk kurs i kirurgisk teknikk. Legeforeningens støttet kurset og det gav

13 tellende kurstimer. Kurset hadde 21 deltagere og fikk god evaluering. Vi ønsker å gjenta dette til neste år.

I vår gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant assistentlegene på de gynekologiske avdelingene i Norge. Med undersøkelsen håper vi å få mer kunnskap om assistentlegenes hverdag og arbeidsforhold. Resultatene presenteres på årsmøtet i Tromsø.

NFYOG (Nordisk forening for yngre obstetrikere og gynekologer)

Våre representanter har i år vært Gro Andrea Nyland og Jeanne Mette Goderstad(leder). Vi har hatt 2 møter i tillegg til samling på NFOG kongressen i Umeå. På kongressen hadde NFOG egen sesjon med debatt der tema var "Surgical training for everybody? Innledere var Alice Beate Andersgård, pro, og dansken Ola Mogensen, contra. Etter debatten hadde vi medlemsmøte. Vi hadde også eget kveldssprogram for assistentlegene. Dette var godt organisert av den lokale assistentlege komiteen. 40 assistentleger deltok på rafting og middag. Til kongressen hadde vi laget postere som beskrev spesialist utdanningen i de nordiske landene.

NFYOG planlegger ny sesjon på neste NFOG kongress i Helsinki i 2004.

ENTOG representantene fra Norge er Gro Andrea Nyland og Jeanne Mette Goderstad. Det årlige ENTOG møtet var i år fra 21-22 mai i forbindelse med EAGO kongressen i Praha. På utvekslingen før møtet deltok, Birgitte Esk og Jørg Kessler,(se eget referat)

I tillegg deltok Gro Nyland og Jeanne Mette Goderstad på ENTOG møtet. Det er 10 år side utvekslingssprogrammet startet Møtet i år var preget av diskusjon om ENTOGS fremtid. Vi ønsker å skille oss fra EAGO kongressen og arrangere utveksling og egne møte slik vi gjorde for noen år siden. Organisasjonen skal konsentrere seg om utvekslingsprogrammet og de årlige møtene. Fokus skal være spesialistutdanning.

Et annet tema som ble diskutert var bruken av loggbok. Landene har svært ulik praksis. (Kort oppsummering vil bli gitt på årsmøtet i Tromsø.)

Neste ENTOG møte blir høsten 2003 i Nederland.

Økonomi.:Vi får inntil 25 000 kroner fra NGF til vår aktivitet. Se NGFs regnskap.

Husk FUGO møtet torsdag 5.september kl 10-12 på Årsmøtet i Tromsø

.

Jeanne Mette Goderstad

.

.

Møt opp på årsmøtet i Tromsø 5-8 september. FUGO har formøte torsdag 5/9 fra 10-12. På dette møtet velges to styrerepresentanter for perioden 2003-2004. I tilleg velges neste års deltagere til ENTOG utvekslingen i Nederland.

FUGO planlegger to kurs i 2003. (grisekurs i Strasbourg i 10-12 februar og kurs i praktisk kirurgsk teknikk, dato ennå ikke fastsatt). Mer informasjon om kursene vil bli gitt på årsmøtet.