Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr. 3/2002

Beklagelse

23. august 2011
Beklagelse I

RUTINEULTRALYDUNDERSØKELSE AV GRAVIDE KVINNER

Redaktøren beklager at under denne vignetten i forrige nummer av GYNEKOLOGEN hadde det skjedd en forbytting av disketter, slik at det var gjort noen endringer i Salvesens innlegg etter at Augensen hadde skrevet sitt tilsvar. Han ville derfor ha utformet sitt innlegg noe anderledes.Forbyttingen var et uhell, og redaktøren skal gjøre sitt beste for at diskettmerkingen skal bli enda bedre kvalitetssikret i fremtiden.

BEKLAGELSE II

Redaktøren beklager også at referatet fra NFOG –kongressen i Umeå er blitt skrinnere enn planlagt. Det skyldes at deadline for levering av manusskripter "glemmes" og at redaktøren i sin tid oppdro 4 tenåringer og derfor har utviklet "mase-aversjon". I år er det derfor bare de som både var villige til å bidra, og leverte i tide, som er referenter. De takkes herved !! Det er redaktørens u-hemmelige drøm at flere av kollegene er villige til å bidra til å dele kongress-lærdom og at flere klarer å sende referatet før deadline! Uten tenåringstiltak !

(Takk for at du leste, det hjalp å få sagt det!.)