Fra styret i Norsk Forum for gynekologisk onkologi (NFGO)

 

Styret i NFGO har registrert en heller laber interesse blant gynekologer for Onkologisk Forum de senere årene. Vi har derfor besluttet å minne Gynekologens lesere om årets OF som arrangeres i Oslo (Holmenkollen Park Hotell) 21-22 november, i håp om at flere gynekologer fatter interesse og bestemmer seg for å delta på dette viktige møtet. OF er en paraplyorganisasjon for alle faggruppene innen onkologi, deriblant NFGO. Det årlige OF over to dager har et plenumsprogram av presumptivt allmen onkologisk interesse, i tillegg til parallelle sesjoner i regi av faggruppene.

Hovedposten i faggruppe-programmet for NFGO i år er av fagpolitisk natur. Nok en gang har ønsket om gyneklogisk onkologi som grenspesialitet under obstetrikk og gynekologi strandet. Styret i NGF har trukket søknaden før den kom opp til behandling på landsmøtet i Dnlf. Bakgrunnen for dette var en rekke negative høringsuttalelser fra spesialforeninger, blant annet Norsk onkologisk forening. I denne situasjonen - med ansvaret for gynekologisk kreftbehandling fortsatt entydig lagt på gynekologer, men uten at det er vilje til å formalisere dette ansvaret - føler vi nå behovet for en åpen og fordomsfri debatt. Denne programposten om vårt fags framtid, med innledninger ved professorene Stener Kvinnsland og Claes Tropé, burde appellere bredt til gynekologer. Den andre posten på NFGO programmet om lymfadenektomi, burde også ha bred appell til gynekologer, ikke minst etter at nye og klarere føringer om dette inngrepet er lagt i den reviderte utgaven av Veileder i gynekologisk onkologi.

Vi håper riktig mange gynekologer i år vil fatte interesse for OF. OF er blitt en faglig hovedarena for norsk onkologi der det er viktig at også gynekologer er aktive og godt representert. Formell annonsering kommer tidlig på høsten bl.a. i Tidsskriftet, se ellers hjemmesiden: www.onkologiskforum.org (oppe fra primo september).

 

Program for NFGO under OF i Oslo 21-22 november 2002

 

Torsdag 21. November

Gynekologisk onkologi - Quo vadis?

Ordstyrer: Professor Ole-Erik Iversen

13.30 – 14.00 Gyn. onkologiens fortid, nåtid og framtid – fra onkologisk synsvinkel Professor Stener Kvinnsland

14.00 – 14.30 Gyn. onkologiens fortid, nåtid og framtid – fra gyn.onkologisk synsvinkel Professor Claes Tropé

14.30 – 15.30 Diskusjon/debatt

15.30 – 16.00 Kaffe og utstilling

Lymfadenectomi

Ordstyrer: Professor Bjørn Hagen

16.00 – 16.30 Lymfadenectomi i gynekologisk onkologi – en oversikt Overlege dr. med. Helga Salvesen

16.30 – 16.45 Diskusjon

16.45 – 17.00 Pause

17.00 – 18.00 Generalforsamling NFGO

for styret i NFGO
Bjørn Hagen
leder