Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr. 3/2002

Redaktørens spalte

23. august 2011
Redaktør: Annelill Valbø

"Det var nære nesa , sa mannen, han fekk ein pil i auget".

Kort og fyndig, fra en av mine aforisme-favoritt-kilder, Håvamål.

Hva fikk meg til å assosiere dette sitatet ? Jo et nytt skjema ! Enda et skjema som tar mange minutter av min hverdag. Fullpakket med spørsmål om en spesiell pasientgruppe, liten skrift, mange bokser å krysse av i, mange opplysninger som skal letes fram fra journalen, og alt skal inn i en stor database som skal gi god oversikt over pasientgruppens anamnese, diagnose, behandling og påfølgende skjebne. Jo, jeg er vel såpass samtidsorientert at jeg har innsett betydningen for kommende pasienter i gruppen. Store registre er verdifull kilde til kunnskap og forbedring av behandling. Men skal det alltid være legearbeid å krysse av i boksene? Er forholdet mellom kontorarbeid og pasientkontakt en fornuftig brøk i hverdagen? Han som fikk en pil i øyet var opptatt av nesa, som ikke var truffet en gang. Sitt virkelige behov har han ikke erkjent, han fokuserer på det uvesentlige, slik har jeg valgt å tolke aforismen. Mitt virkelige behov er en klinisk hverdag, som diagnostiker og behandler. Med en levelig mengde kontorarbeid. (Ja, også litt tid til faglig fordypning for vedlikehold og forbedring - kjære Julenisse !) Men i praksis bruker jeg mer tid på "nesa" enn jeg ønsker.

Sutring ?? Neida, neida, ikke ta det slik! Med all respekt for makten i "selvoppfyllende profetier", - la oss forfekte måtehold i kritikken. Kanskje det finnes noen triks for å lage konstruktiv omstrukturering i hverdagen? Og her kommer oppropet: Er det noen der ute som har gode råd / erfaringer som bidrar til økt trivsel i hverdagen og handsaming av kontorarbeidsmengden? Vil noen dele med oss andre ? Et lite innlegg i GYNEKOLOGEN ? Ett av innleggene på NFOG-kongressen i Umeå handlet om trivsel i hverdagen. Dr. Karin Bondestam fra Umeå hadde et innlegg der utgangspunktet var at "a happy doctor is a good doctor". Hun ba oss bli klar over hva vi hadde som mål, og at vi ikke kunne gjøre alle til lags, ikke helbrede alle, og ikke gå feilfrie gjennom yrkeslivet. Hun hevdet at "a good enough doctor" er et bra uttrykk, at "fear prevents enjoyment" og avsluttet med: " Forgive yourself for the mistakes !" Og, jeg lover, siste fyndord: " Count your blessings!".

Kan dette føre til økt trivsel i hverdagen ? Jeg ser med glede frem til kollegers oppskrifter på hverdagskvalitets-forbedringstips! Med kontorarbeidet og annet.

I mellomtiden: Årsmøteforberedelsene gjør dere med hjelp av GYNEKOLOGEN, ta med dette nummeret til TROMSØ !! Vel møtt der !